A kata választásának hátrányai

Bonácz Zsolt adózás, KATA

A kisadózás választása számos előnnyel jár, de nem szabad megfeledkezni a hátrányokról sem. Most néhány olyan hátrányra szeretném felhívni a figyelmet, amelyről megítélésem szerint kevés szó esik.

Szerző: Bonácz Zsolt - adótanácsadó, adószakértő

A kata lényeges hátrányai a következők:

  1. Egyszerűsége leginkább alanyi adómentesség választása esetén érvényesül. Azonban az alanyi adómentes státus belföldön teljesített ügyletekre vonatkozik. Amennyiben a katás vállalkozás által nyújtott szolgáltatás teljesítés helye az Áfa tv. vonatkozó rendelkezései szerint nem belföld, akkor a katás vállalkozás nem alanyi adómentes minőségében jár el. Ennek következtében nincs mentesülés a bevallási kötelezettség alól, bár áfafizetési kötelezettség nem merül fel. A teljesítés helye folytán belföldön nem adóztatható ügylet ellenértékét a bevallásban tájékoztató adatként (88–95. bevallási sorokban) kell feltüntetni. Abban az esetben, ha a szolgáltatást más tagállambeli adóalany veszi igénybe és a teljesítés helye az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján más tagállam területére esik, akkor összesítő nyilatkozatot is be kell nyújtani. Ezen túl a NAV-tól közösségi adószámot is kérni kell.
  2. Viszonylag kis összegű nyugdíjat lehet elérni a megfizetett tételes adóval. Az 50 ezer forintos adó megfizetése a nyugdíjszámítás során járulékalapként 94 400 forintot jelent, ha a kisadózó után a magasabb összegű 75 ezer forintos tételes adót fizetik meg, akkor járulékalapnak 158 400 forintot kell tekinteni.
  3. Ellenkező bizonyításig a kisadózó tevékenységét munkaviszony keretében végzett tevékenységnek kell tekinteni. A bizonyítási kötelezettség a kisadózó egyéni vállalkozót, a katás gazdasági társaságot terheli.
  4. Abban az esetben, ha a katás vállalkozás a naptári évben valamely üzleti partnerétől 1 millió forintot meghaladó bevételt realizál, adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik.
  5. Az adóalanyiság elvesztése esetén a kisadózás csak bizonyos idő eltelte után választható ismét.

A következőkben olyan hátrányról ejtek szót, amelyről nem gyakran esik szó.

A katás vállalkozásnak az az érdeke, hogy olyan összegű bevételt realizáljon a naptári év folyamán, amely jelentősen nem haladja meg a 40%-os mértékű adó fizetésével nem járó összeghatárt. Könnyen belátható, hogy a katás vállalkozásnak nem kedvező, ha nagyobb összegben 40%-os mértékű adót fizetésére kötelezett.

Ennek esélyét jelentősen csökkenti, ha a vállalkozás nagy biztonsággal előre képes kalkulálni, hogy a naptári évben milyen összegű bevételt fog realizálni.

A 40%-os mértékű adó fizetésének elkerülését elősegíti, ha a vevő (megrendelő) számlázott ellenértékét a megállapított esedékességi időpontot magában foglaló naptári évben fizeti meg. Ellenkező esetben a katás vállalkozás olyan helyzetbe kerülhet, hogy a pénzügyi realizálás évében 40%-os mértékű áfa fizetésére válik kötelezetté.

A katás vállalkozó terhére az is 40%-os mértékű adó fizetésének kötelezettségét eredményezheti, ha a vevő egyáltalán nem teljesíti fizetési kötelezettségét.

A Kata tv. 2. § 12. pontja szerinti bevételnek minősül az az összeg is, amelyet az adóalany az általa kibocsátott bizonylat alapján az adóalanyisága megszűnése napjáig még nem szerzett meg. Ez a szabály járhat azzal a következménnyel, hogy az adóalanyiság megszűnését megelőzően kiszámlázott, de a vevő által meg fizetett ellenérték bevételként történő számba vétele következtében 40%-os mértékű adót kell fizetni.

Belátható, hogy a katás vállalkozás számára jelentős kockázatokat hordoz, ha vevője fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt nem határidőben teljesíti. A katás vállalkozásnak saját, jól felfogott érdekében arra kell törekednie, hogy olyan személyek részére értékesítsen, akik (amelyek) akarnak és képesek határidőben fizetni. Továbbá a katás vállalkozásnak lehetőség szerint el kell kerülnie, hogy egy vagy több vevője olyan nagyságrendű tartozást halmozzon fel, amely 40%-os adó fizetésének kötelezettségét eredményezheti.

Az Adózás/Számvitel aktuális számában a cikk részletesebb, példákkal és számításokkal is alátámasztott változatát olvashatja!

ADÓZÁS/SZÁMVITEL – A szakma lapja

Színes A/4-es papír alapú, nyomtatott vagy elektronikus, PDF-formátum.
40 oldal. Havi megjelenés, éves előfizetés.
Kiadja a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft.
ISSN szám: 2631-102X