A kereskedelmi képviselet és az áfa

Bonácz Zsolt adózás, áfa

A kereskedelmi képviseletet külföldi vállalkozások cégbírósági bejegyzés útján alapíthatják, amely működését a cégbejegyzést követően kezdheti meg. A kereskedelmi képviselet a külföldi vállalkozás jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének minősül, tehát önálló jogalanyisággal nem rendelkezik.

Szerző: Bonácz Zsolt - adótanácsadó, adószakértő

A kereskedelmi képviselet kizárólag az alábbi tevékenységeket végezheti:

  • az alapító nevében eljárva szerződések egyeztetése és előkészítése;
  • ügyfelek tájékoztatása;
  • ügyfelekkel való kapcsolattartás;
  • reklám- és marketingtevékenység;
  • a kereskedelmi képviselet működése érdekében az alapító nevében szerződések megkötése.

A kereskedelmi képviselet jövedelem- vagy vagyonszerzés érdekében gazdasági tevékenységet nem folytathat. Ebből adódóan, ha a külföldi vállalkozás kereskedelmi képviselettel rendelkezik Magyarországon, de az említett tevékenységeken túlmutató tevékenységeket is kíván végezni, akkor erre más gazdálkodási formát kell választania.

Az áfatörvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 259. § 2. pontjában foglalt értelmező rendelkezés alapján kereskedelmi képviselet abban az esetben tekinthető állandó telephelynek, ha szolgáltatás teljesítési helyének az igénybe vevő gazdasági letelepedésének helye (székhelye, állandó telephelye) minősül, s a szolgáltatás igénybevételével legközvetlenebbül a kereskedelmi képviselete érintett.

A kereskedelmi képviselet tevékenységi köreinek jogszabályi korlátozásából adódóan szolgáltatás nyújtásával közvetlen összefüggésbe nem hozható, ezáltal a teljesítés helyének sem minősülhet.

rendezveny

Európai Uniós ÁFA-reform 2020 – konferencia
Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása

Időpont: 2019. november 15., péntek
Előadók: Dr. Csátaljay Zsuzsanna (adószakértő, adótanácsadó)

Kereskedelmi képviseleten végzett tevékenységhez használt eszközök értékesítése

Termék értékesítése esetén, ha a terméket küldeményként nem adják fel vagy nem fuvarozzák el, a termék értékesítésének teljesítési helye az a hely, ahol a termék az értékesítés teljesítésekor ténylegesen van.

Abban az esetben, ha az értékesített termék küldeménykénti feladását vagy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a beszerző vagy – bármelyikük javára – más végzi, a termék értékesítésének teljesítési helye az a hely, ahol a termék – a beszerző nevére szóló rendeltetéssel – a küldeménykénti feladásakor vagy a fuvarozás megkezdésekor van.

Amennyiben az eszközök értékesítése esetén a teljesítés helye e szabályok alapján belföld, akkor a kereskedelmi képviseletet alapító külföldi vállalkozásnak a magyar adóhatóságnál az értékesítést megelőzően – függetlenül az értékesítést terhelő adó mértékétől, valamint az esetleges adómentességétől – be kell jelentkeznie áfaadóalanyként, hiszen az Áfa tv. tárgyi hatálya alá tartozó termékértékesítést szándékozik végrehajtani. A kereskedelmi képviselet nem minősíthető eladónak, hiszen nem rendelkezik önálló jogalanyisággal.

Ha a termék értékesítése az Áfa tv. 142. §-ában említett ügyletek közé sorolható, valamint az értékesítés teljesítési időpontjában a vevő is belföldön nyilvántartásba vett adóalany, akkor a fordított adózás szabályai az irányadóak. A belföldi fordított adózás alkalmazásában nem releváns körülmény, hogy a termékértékesítést teljesítő belföldön nyilvántartásba vett adóalany nem rendelkezik belföldön gazdasági letelepedéssel (ne feledjük, a kereskedelmi képviselet kizárólag szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban funkcionálhat állandó telephelyként).

Kereskedelmi képviselet működéséhez kapcsolódó költségeket terhelő áfa levonása, visszaigénylése

A kereskedelmi képviselet működtetése során nem ritka esemény, hogy a szállító általános forgalmi adót számít fel.

Ennek következtében mindenképpen felvetődik az a kérdés, hogy a kereskedelmi képviselet hogyan juthat hozzá a rá áthárított általános forgalmi adóhoz.

Amennyiben a kereskedelmi képviseletet megalapító külföldi vállalkozás a magyar adóhatóságnál nem regisztrált áfaadóalanyként, akkor számára áfa-visszaigénylésre a külföldiek áfa-visszatérítésére vonatkozó szabályok alapján nyílhat lehetőség. Ellenkező esetben a belföldi adószáma alatt jogosult levonni – figyelemmel az adólevonásra vonatkozó rendelkezésekre – a kereskedelmi képviselete felé felszámított áfát.