A nyári adócsomag 2019 – Az őstermelőkre vonatkozó szabályok módosulása

Dr. Császár Zoltán adózás

Az adójogszabályok évközi, illetve jövő évtől hatályos változásait tartalmazó, a tavaszi-nyári ülésszakban elfogadott ún. „nyári” adócsomag az idei évben nem csupán egyetlen vaskos salátatörvény – ahogy az a korábbi években jellemző volt –, hanem szerkezetileg még bonyolultabb: több jogszabályból tevődik ugyanis össze.

Szerző: Dr. Császár Zoltán - adótanácsadó, Caesar Consulting

A mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok módosulása

A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése és a mezőgazdasági őstermelők szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések módosulása miatt változnak a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelők költségelszámolására vonatkozó szabályok az Szja tv.-ben. A megváltozott rendelkezések 2019. január 1-jére visszamenőleg alkalmazhatók lesznek.

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.) 2019. január 1-jétől a költségvetési bevételek folytonosságának biztosítása érdekében negyedéves szociális hozzájárulási adóelőleg-fizetési kötelezettséget írt elő a mezőgazdasági őstermelők tekintetében. 2019. július 24-től kizárólag annak a biztosított mezőgazdasági őstermelőnek kell adóelőleget fizetni, aki:

  1. tevékenységét az adóévben kezdte meg,
  2. az előző évben 8 millió forint feletti bevétellel rendelkezett,
  3. a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében a járulékfizetési és a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségét magasabb járulékalap/adóalap után teljesíti.

A negyedévente fizetendő adóelőleg alapja az a)-b) pont alá tartozó őstermelőknél havonta a minimálbér, a c) pont esetében pedig a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg. Az adóelőleg fizetésére kötelezett őstermelőknek nem kell a negyedévente megfizetett adóelőleget év közben az ’58-as bevallásban bevallaniuk, azzal az éves személyijövedelemadó-bevallásban kell elszámolniuk.

Ha az elszámolás során kiderül, hogy az év közben megfizetett adóelőlegen felül még kell szociális hozzájárulási adót fizetniük (például azért, mert az őstermelés eredményeként az adóévben elért jövedelmük meghaladta a havi minimálbér tizenkétszeresét), akkor az így keletkező különbözetet az adóévet követő év május 20-áig kell megfizetniük. Ha pedig az elszámolás eredménye azt mutatja, hogy év közben több szociális hozzájárulási adóelőleget fizettek, mint amennyit kellett volna (például azért, mert az őstermelésből származó adóévi jövedelmük nem érte el a havi minimálbér tizenkétszeresét), akkor a személyijövedelemadó-bevallásban tudnak rendelkezni a túlfizetésről.

rendezveny

Évközi adóváltozások + KIVA 2019-2020 – konferencia
Változások az adójogszabályokban, 2019. évközi és 2020. évi módosítások + Amit a kiváról mindenkinek tudni érdemes

Időpont: 2019. szeptember 23., hétfő, Szeged
Előadók: Kelemen Hilda (NAV CSM Adó- és Vámigazgatóság Ügyfélkapcsolati Osztály, ügyfélkapcsolati osztályvezető)

Az a)-c) pontokban nem említett mezőgazdasági őstermelőknek – így például a nemleges nyilatkozattételre jogosult (évi 4 millió forintot meg nem haladó bevétellel rendelkező, tételes költségelszámolást alkalmazó) őstermelőnek, a járulékfizetésre nem kötelezett őstermelőnek, az átalányadózást alkalmazó őstermelőnek – év közben nem kell adóelőleget fizetniük, nekik az éves személyijövedelemadó-bevallásban kell a fizetendő szociális hozzájárulási adót megállapítani, bevallani és az adóévet követő év május 20-áig megfizetni.

A mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó költségelszámolási szabályok módosulása a személyi jövedelemadóban szorosan összefügg a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség változásaival. Az Szja tv. attól függően határozza meg a szociális hozzájárulási adó költségként történő elszámolhatóságának módját, hogy a mezőgazdasági őstermelő év közben kötelezett-e szociális hozzájárulási adóelőleg fizetésére vagy sem.

Eszerint a tételes költségelszámolást alkalmazó, szociális hozzájárulási adóelőleg fizetésére kötelezett mezőgazdasági őstermelő tárgyévi elismert költségként veheti figyelembe a tárgyévre megállapított és megfizetett adóelőlegeket (ideértve a negyedik negyedévre megállapított és határidőig megfizetett adóelőleget is). Az a befizetési különbözet pedig, amelyet az éves szja-bevallásban megállapít, vagyis a tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelemnek a tárgyévre megállapított és megfizetett szociális hozzájárulási adó előlegalapok összegét meghaladó része után fizetendő szociális hozzájárulási adó a befizetés évében számolható el költségként.

Előfordulhat, hogy a tárgyévben szociális hozzájárulási adóelőleg fizetésére kötelezett, tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő a bevallás évében már nem minősül tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelőnek (például azért, mert átalányadózást választott a következő adóévre az szja-bevallásában). Erre az esetre nézve az Szja tv. úgy rendelkezik, hogy a magánszemély az összevont adóalapnak a kötelezettségkülönbözettel egyenlő része tekintetében a kötelezettségkülönbözet 85 százalékát veheti figyelembe jövedelemként. Ennek oka az, hogy a magánszemély már nem számolhatja el a szociális hozzájárulási adót költségként.

A szociális hozzájárulási adóelőleg megfizetésére nem kötelezett, tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség megfizetett összegét a befizetés évében számolhatja el költségként, hiszen azt az szja-bevallás benyújtására nyitva álló határidőig kell megfizetnie (nem az adóévben, hanem az adóévet követő év május 20-áig). Ha pedig a tárgyévben szociális hozzájárulási adóelőleg fizetésére nem kötelezett, tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő a bevallás évében már nem minősül tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelőnek (például amiatt, mert az szja-bevallásában a következő évre átalányadózást választott), akkor jövedelemként a megállapított jövedelem 85 százalékát veszi figyelembe. Ilyenkor tehát az őstermelésből származó jövedelmének a teljes összegére alkalmazhatja a 85 százalékos szabályt, hiszen év közben nem kellett szociális hozzájárulási adóelőleget fizetnie és a megfizetett szociális hozzájárulási adót nem tudja költségként elszámolni.

A költségelszámolás szempontjából a 2019-es év egyrészt azért speciális, mert július 1-jétől csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke, másrészt pedig amiatt is, mert a mezőgazdasági őstermelők egy része az új szabályok értelmében nem kötelezett szociális hozzájárulási adóelőleg fizetésére, ugyanakkor az év első két negyedévében – a 2019. január 1-jétől hatályos szabályok és az új szabályok hatálybalépése közötti időszakban – még előleget kellett fizetniük.

Ezen helyzet rendezése érdekében az Szja tv. átmeneti szabályokkal egészül ki, melyek alapján

  • a szociális hozzájárulási adóelőleg fizetésére kötelezett mezőgazdasági őstermelő a módosítás hatálybalépését megelőzően megfizetett adót a 2019. évi szociális hozzájárulási adókötelezettség megállapításakor megfizetett szociális hozzájárulási adóelőlegként veheti figyelembe a személyijövedelemadó-bevallásában,
  • az a tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelő, aki adóelőleg fizetésére nem kötelezett, a hatálybalépést megelőzően megfizetett szociális hozzájárulási adót a személyijövedelemadó-bevallásában 2019. évre elszámolható költségként veheti figyelembe;
  • az az őstermelő pedig, aki nem tartozik az első két pontban megfogalmazott rendelkezések hatálya alá (például átalányadózást alkalmaz), a hatálybalépést megelőzően megfizetett szociális hozzájárulási adót az szja-bevallásában csökkentő tételként veheti figyelembe.