Az EU-n belüli áfamentes termékértékesítés adatkövetelményei egységesek 2020-tól

Dr. Sztankó Dániel adózás, áfa

A vevői készlet egyszerűsítés egységes uniós szabályozása minden tagállamban azonos követelményeket állít fel az áfamentesség feltételeként, mind a vevőre, mind az eladóra, mind a készletekre vonatkozóan. Amennyiben ezeket az adatokat és paramétereket a két EU tagországban működő érintett cégek pontosan nyilvántartják, 2020. januártól egyszerűbb adóadminisztrációval dolgozhatnak. (A cikk az RSM Hungary oldalán jelent meg először, 2019. október 18-án: www.rsm.hu

Szerző: Dr. Sztankó Dániel - igazgató, Közvetett Adók, RSM Hungary

A kedvezőbb adóadminisztrációt, azaz az adóbejelentkezési kötelezettség alóli mentességet és az áfamentesség alkalmazásának lehetőségét a szabályozás pontosan meghatározott feltételekhez köti. A termékek áfamentes mozgatásához szükséges információk között szerepel többek között a vevő adószámának, a raktár és a termék adatainak rögzítése. Ehhez pedig – ha eddig még nem szerepeltek a nyilvántartásban – akár informatikai fejlesztésre is szükség lehet a következő hónapokban.

2020-tól a vevői készlet egyszerűsítés abban az esetben is működik, ha a terméket nem a vevő tulajdonában vagy a vevő által bérelt, hanem harmadik fél által – akár az eladó megbízásából – üzemeltetett raktárba tárolják be.

Első körben tisztázzuk, milyen nyilvántartást kell vezetni a vevői készlet céljára továbbító eladónak és a készletet fogadó leendő vevőnek.  Erre a kérdésre a Tanács (EU) 2018/1912 Végrehajtási rendelete ad eligazítást.

Az eladó vevői készlet nyilvántartásában ezeknek az információknak kell szerepelniük:

 1. az a tagállam, amelyből a termékeket feladták vagy elfuvarozták, valamint a termékek feladásának vagy fuvarozásának az időpontja;
 2. annak az adóalanynak a héaazonosító száma, akinek a részére a termékeket szánják, amelyet az a tagállam állított ki, amelybe a terméket feladják vagy elfuvarozzák;
 3. abban a tagállamban, amelybe a terméket feladják vagy elfuvarozzák, a raktár üzemeltetőjének héaazonosító száma, annak a raktárnak a címe, ahol a termékeket érkezéskor tárolják, valamint a termékek raktárba való beérkezésének időpontja;
 4. a raktárba beérkezett termékek értéke, megnevezése és mennyisége;
 5. vevő helyettesítése esetén az új vevő héaazonosító száma;
 6. az értékesített termékek adóalapja, megnevezése és mennyisége, valamint a teljesítésének időpontja, továbbá a beszerző héaazonosító száma;
 7. ha a vevői készletre vonatkozó feltételek bármelyike nem teljesül, akkor a termékek adóalapja, megnevezése és mennyisége, valamint ennek a feltételnek a megnevezése és a feltétel nem teljesítésének időpontja;
 8. termék visszaküldése esetén a visszaküldött termékek értéke, megnevezése és mennyisége, valamint a termékek visszaküldésének időpontja.

2020-tól a vevői készlet egyszerűsítés a harmadik fél által üzemeltetett raktár esetén is működik, de ebben, a raktárüzemeltető által vezetett nyilvántartásban nem kell szerepeltetni a c), e) és f) pontban említett információkat.

rendezveny

Európai Uniós ÁFA-reform 2020 – konferencia
Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása

Időpont: 2019. november 15., péntek
Előadók: Dr. Csátaljay Zsuzsanna (adószakértő, adótanácsadó)

A vásárló vevői készlet nyilvántartásában ezeknek az információknak kell szerepelniük

Ezzel szemben annak az adóalanynak, akinek a részére vevői készletre vonatkozó megállapodás keretében termékértékesítés történik, a következő információkat kell szerepeltetni a nyilvántartásában:

 1. a vevői készletre vonatkozó megállapodás keretében termék továbbítását végző adóalany héaazonosító száma;
 2. a neki szánt termékek megnevezése és mennyisége;
 3. a neki szánt termékek raktárba való beérkezésének időpontja;
 4. a részére értékesített termékek adóalapja, megnevezése és mennyisége, valamint a Közösségen belüli termékbeszerzés teljesítésének időpontja;
 5. a termékek megnevezése és mennyisége, valamint az az időpont, amikor a termékeket az a) pontban említett adóalany utasítására kitárolják a raktárból;
 6. a megsemmisült vagy hiányzó termékek megnevezése és mennyisége, valamint az az időpont, amikor a raktárba korábban beérkezett termékek megsemmisültek, elvesztek vagy azokat ellopták, vagy az az időpont, amikor a termékek megsemmisülését vagy hiányát megállapították.

Amennyiben valamely esemény hatására – pl. készlet lehívása, más vevő felé történő értékesítés, vevő helyettesítése, készlet visszaküldése, értékesítés harmadik tagállamba stb. – a készletnyilvántartásban valamelyik adat változik, akkor a nyilvántartás vezetésére kötelezett személy köteles ezt az adatot a nyilvántartásban átvezetni.