Jár-e a társaságból kilépő tagnak a jövőbeni fejlesztésre képzett lekötött tartalék arányos része?

Egri-Retezi Katalin cégátalakulás
Egri-Retezi Katalin

Szerző: Egri-Retezi Katalin - könyvvizsgáló, adószakértő

A cégből kilépő tagnak elkészített elszámolásban a tagsági időszak alatt elért saját tőke növekményénél a fejlesztési célra képzett lekötött tartalékot nem vették figyelembe a Ptk.-ra hivatkozva. A cég esetében nem valósult meg a Ptk. 3:361. § (1) bekezdés szabályának megfelelő lekötött tartalék képzés. Nem volt fedezendő veszteség és tagi pótbefizetés sem. A lekötött tartalékot saját […] Tovább