Külföldön végzett, illetve külföldre irányuló tevékenységhez kapcsolódó áfa levonása

Dr. Csátaljay Zsuzsanna adózás, áfa
Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna - áfa szakértő, jogász

Bizonyos esetekben a külföldön teljesített termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan belföldön felmerült áfa is levonható.

A külföldön teljesített termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan belföldön felmerült adó ugyanolyan feltételekkel vonható le, mintha azt az adott termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást belföldön teljesítenék. Az adóköteles tevékenység, amelynek érdekében az adóalany megvásárolta azt a terméket, vagy igénybe vette azt a szolgáltatást, amelyre vonatkozóan adólevonási joga keletkezett, nem kizárólag belföldön teljesített tevékenység lehet. Akkor is levonhatja az adóalany a rá áthárított inputadót, ha külföldön folytat termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást, amelyet ha belföldön végezne, az adólevonási jog korlátlanul megilletné.

Ez a szabályozás azt jelenti, hogy ha az adott termékértékesítés vagy szolgáltatás – amellyel összefüggésben merült fel belföldön a beszerzés – „tárgyi” adómentes lenne, ha belföldön teljesülne (egészségügyi szolgáltatás, felsőoktatás stb.), akkor a belföldi beszerzések áfatartalma akkor sem érvényesíthető, ha a teljesítésre adójogi szempontból külföldön, azaz az áfa területi hatályán kívül kerül sor. Ha viszont a szóban forgó tevékenység belföldi teljesítési hely esetében adóköteles lenne, és semmilyen tételes levonási tiltás nem érintené, akkor az adósemlegesség elve megkívánja, hogy külföldi teljesítettség ellenére is érvényesíthető legyen azzal összefüggésben az adólevonás. Lényeges, hogy e tekintetben nemcsak az adómentes felhasználási célra mint az adólevonást korlátozó körülményre kell figyelemmel lenni, hanem az Áfa tv. 124. §-ában szereplő tételes levonási tiltásokra is. Ha például Magyarországon ételt, italt, szórakoztatási szolgáltatást, személygépkocsit stb. szerez be, vagy benzint tankol az adóalany külföldön teljesülő szolgáltatáshoz vagy értékesítéséhez, akkor annak áfatartalmát szintén nem tudja levonni, hacsak nem valósítja meg a 125. § egyik levonási tiltás alóli mentesítő esetkörét az ügylet (pl. közvetített szolgáltatás, közvetlen anyagjellegű ráfordítás, továbbértékesítési cél stb.). Egyetlen szolgáltatásnyújtás van az áfa rendszerében, ez a pénzügyi szolgáltatás, amelynél belföldön teljesítettség esetén nem lehetne adólevonási jogot érvényesíteni, ennek ellenére harmadik országbeli teljesítési hely esetében az adólevonás jogszerű.

rendezveny

Európai Uniós ÁFA-reform 2020 – konferencia
Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása

Időpont: 2019. november 15., péntek
Előadók: Dr. Csátaljay Zsuzsanna (adószakértő, adótanácsadó)