Szja-előleg levonása – Ingatlan-bérbeadás 2019. (3. rész)

Bonácz Zsolt adózás, ingatlan-bérbeadás
Szerző: Bonácz Zsolt - adótanácsadó, adószakértő

A kifizetőnek minősülő bérlőnek 2018. december 31-e után sem kell levonni adóelőleget, ha a bérbeadó egyéni vállalkozó. Viszont továbbra is köteles adóelőleg levonására, ha a bérbeadó nem volt kötelezett az adóhatóságnál adóalanyként bejelentkezni, ezért nem rendelkezik adószámmal sem. Az adóelőleg-levonási kötelezettség akkor is terheli, ha a bérbeadó adószámmal rendelkező magánszemély, aki nem egyéni vállalkozóként folytatja bérbeadási tevékenységét.

Az első esetben a bérbeadó számviteli bizonylatot, a második esetben számlát köteles kibocsátani az őt megillető bérleti díjról és a bérlőre átterhelt költségekről.

A 2019. január 1-jétől hatályos szabály kizárólag a személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozik, a bérbeadó bizonylatolási kötelezettségét nem érinti.

A számlázási kötelezettség vonatkozásában (a jelenleg ismert információk alapján) 2019. január 1-jétől változás nem történik.

A bérbeadó által a bérleti díjon felül a bérlőre átterhelt közüzemi költségek vagy más (előzőleg említett) költségek továbbra is beletartoznak a bérbeadás adóalapjába, osztják annak áfabeli megítélését.

Ez a szabály akkor is érvényesül, ha a felek a bérlő által a bérleti díjon felül fizetendő közüzemi költségek összegét elkülönített mérőóra adatai alapján vagy valamely vetítési alap szerint, illetve fix összegben (átalányban) határozták meg.

Ugyanez a helyzet akkor is, ha a felek a bérleti díjat úgy határozzák meg, hogy már magában foglalja a bérbeadónál felmerült költségek összegét is.

Tekintettel arra, hogy a bérbeadás járulékos költségei a bérleti díj részét képezik, ezért az adószámmal rendelkező magánszemély bérbeadónak a bérlő felé azokat is számláznia kell. A számlázási kötelezettség szempontjából nem releváns, hogy azokat a személyi jövedelemadózásban bevételként nem kell figyelembe venni.


ALANYI ADÓMENTESSÉG 2019 (szakkönyv)

Tippek, trükkök, ötletek

Szerző: Bonácz Zsolt

Bérbeadás esetén a felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg. A járulékos költségeket a bérleti díjjal együtt vagy attól elkülönülten is lehet számlázni.

Ha a bérbeadás adóköteles, vagy a bérbeadó az egyébként adómentes bérbeadására az adókötelessé tételt választotta, akkor minden átterhelt költséget 27% áfával növelten köteles továbbszámlázni a bérlő részére, függetlenül attól, hogy azt az ő szempontjából terhelte-e áfa (építményadó, biztosítási díj, közös költség, a társasház felújítási alapjába fizetendő összeg), illetve kedvezményes adókulccsal szerezte be (internetszolgáltatás).

Az adómentes bérbeadás esetén minden átterhelt költséget áfa felszámítása nélkül köteles számlázni, azaz a nála jelentkező bruttó (áfás) kiadást számlázza tovább.

A kifizető az adóelőleget a bevételből kiindulva a magánszemély által tett adóelőleg-nyilatkozat alapján köteles levonni.

Tipp: 2019. január 1-jétől a magánszemélynek arra is lehetősége van, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatás alkalmazásával az erre a célra létrehozott elektronikus felületen az adóhatóság felé tegye meg adóelőleg-nyilatkozatát. Ezt az adóhatóság elektronikus úton továbbítja az adóelőleg levonására kötelezett kifizető felé.

Az Áfa tv. 169. §-a nem tartalmaz olyan kitételt, hogy a bérbeadó az általa kiállított számlán (számviteli bizonylaton) köteles tételesen feltüntetni a bérleti szolgáltatás adóalapjának részét képező járulékos költségeket.

Az új szabály miatt a bérbeadó elemi érdeke, hogy ezt ennek ellenére megtegye (ez idáig is ez volt a szokásos gyakorlat), mivel ennek hiányában a kifizető esetleg nem tudja meghatározni a bevétel összegét az új szabály alapján, így az adóelőleg alapját sem állapíthatja meg.

Amennyiben az átterhelt költségek a számlán megfelelő részletezettséggel szerepelnek, akkor a kifizetőnek módjában állhat meghatározni, hogy az új szabály alapján melyeket nem kell a bérbeadó bevételének tekinteni. Ennek során ő is szembesülhet az előző cikkben felvetett és nehezen megítélhető kérdésekkel.