Tao-kedvezmények érvényesítése önellenőrzéssel

Egri-Retezi Katalin adózás, társasági adó
Szerző: Egri-Retezi Katalin - könyvvizsgáló, adószakértő

2018. július 26-ával nem lesz akadálya a Tao törvény szerinti adókedvezmények önellenőrzéssel történő utólagos érvényesítésének, függetlenül attól, hogy az alapbevallásban mely okból nem került sor az említett adókedvezmény igénybevételére. A korábbi előírás szerint az adókedvezmény érvényesítésére kizárólag az adóbevallásban, az adózónak a bevallás benyújtásáig meghozott döntése alapján volt lehetősége.
Több esetben okozott gondot, hogy az adózó az adóbevallásába nem állította be az adókedvezmények összegét – az arra irányuló szándék ellenére a számított adót csökkentő tételeket figyelmetlenségből kihagyta –, s később ezt a hibás bevallást önellenőrzés keretében nem módosíthatta.

Ha az adókedvezményre vonatkozó törvényi feltételeknek a korábbi adóévekben eleget tettek az adóalanyok, úgy az adó megállapításához való jog elévülési idején belül, akár 5 évre visszamenőleg is érvényesíthetik a társasági adókedvezményeket önellenőrzés útján az adóbevallásukban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a társasági adóalap-kedvezmények nem minősülnek adókedvezménynek, az előbbiekre továbbra is az Art. 54. § (3) bekezdése szerinti szabály érvényesül, vagyis nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt.

Adókedvezmény alatt a számított adóból levonható alábbi, 22. § szerinti adókedvezményeket értjük:

  • a filmalkotás támogatásának adókedvezménye,
  • a kis- és középvállalkozások adókedvezménye,
  • a fejlesztési adókedvezmény,
  • a látványcsapatsportok támogatásának adókedvezménye,
  • az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezménye,
  • az élőzenei szolgáltatás adókedvezménye.

[Tao tv. 29/D. § (11) és (16) hatályon kívül helyezve]

ADÓZÁS 2019 (szakkönyv)

Szja, Art, Tao, Áfa, Tbj, Kata, Kiva, Egyéb adók

Szerzők:  Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna, Dr. Császár Zoltán, Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Dr. Futó Gábor, Gottgeisl Rita, Dr. Kovács Ferenc