Topkérdés cégvásárláskor: mennyit ér a cég?

Almási Levente cégértékelés

A cégértékesítések alapkérdésének megválaszolásához, hogy mennyit ér egy adott társaság, leggyakrabban az EBITDA-adatokból indulnak ki az érintettek. Természetesen az EBITDA-alapú értékelésnek megvannak az előnyei és a problémái is, ha ezekkel tisztában vagyunk, könnyebb dolgunk lesz a tárgyalások során. (A cikk az RSM Hungary oldalán jelent meg először, 2019. szeptember 5-én: www.rsm.hu)

Szerző: Almási Levente - partner, M&A, Cégértékelés, Vállalatfinanszírozás üzletágvezető, RSM Hungary

A tranzakciós szorzószám-alapú értékelés során gyakori, hogy az adott Társaság értékének megállapításához az EBITDÁ-ból, azaz az értékcsökkenés nélküli üzemi eredményből indulnak ki az értékelők. Az adott iparág szereplőinek tranzakcióiról közölt „EBITDA-szorzók” által kirajzolódó sáv alapján becsülik meg a Társaság cégértékét, természetesen figyelembe véve az iparág szereplői között meglévő eltéréseket.

Az EBITDA-alapú cégértékelés előnyei

A cégértékelők általában azért részesítik előnyben az EBITDA-alapú értékelést, mert valós képet adhat a szervezet nyereségességéről, figyelmen kívül hagyva az adott Társaságra vonatkozó tőkeszerkezet, illetve az adózási rendszer hatásait.  Emiatt a függetlenség miatt az EBITDA tisztán csak a működési költségekre és az operatív teljesítményre fókuszál.

További előnyének tartják, hogy az eltérő földrajzi elhelyezkedésű társaságok is összehasonlíthatóvá válnak EBITDA-értékük alapján, amennyiben hasonló profilú és piaci paraméterekkel rendelkező cégekről beszélünk.

Az EBITDA-alapú cégértékelés problémás pontjai

A társaságok EBITDA alapján történő összehasonlítását óvatosan kell azonban kezelni, mivel több olyan, az összehasonlítást tekintve lényeges tényező is van, amelyet az EBITDA-alapú összehasonlításnál így figyelmen kívül hagyunk.

A legfontosabb ilyen tényezők, amelyeket az EBITDA-alapú összehasonlítás során nem vesznek figyelembe:

 • A befektetett eszközök elhasználtságának mértéke
  • használt, régebbi / új, modern eszközpark
 • A befektetett eszközök finanszírozási módjának különbsége
  • operatív / pénzügyi leasing
 • A bérelt befektetett eszközök mértéke és minősége
 • A múltbeli és jövőbeli beruházások mértéke
 • Halasztott adókövetelések és -kötelezettségek mértéke
 • Működőtőke aránya
 • A társaságokra jellemző növekedési ráták különbsége

Az EBITDA-alapú összehasonlítás során végzett értékelés félrevezető lehet az előző pontok figyelembevétele nélkül, így érdemes a felsorolt tényezőket is megvizsgálni és legalább az alkalmazott szorzószámokban áttételesen megjeleníteni.

Felhasznált források: RSM Global/JASSA The Finsia Journal of Applied Finance

ADÓZÁS/SZÁMVITEL – A szakma lapja

Színes A/4-es papír alapú, nyomtatott vagy elektronikus, PDF-formátum.
40 oldal. Havi megjelenés, éves előfizetés.
Kiadja a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft.
ISSN szám: 2631-102X