Adóbevallási tervezet – kinek segítség az új adóelszámolási mód?

Dr. Kovács Ferenc adózás
Szerző: Dr. Kovács Ferenc - okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, a MOKLASZ titkára

Az elmúlt években az adóhatóság több formában is segítette az adózókat szja-kötelezettségük teljesítésében: adóhatósági adómegállapítással, egyszerűsített bevallással, illetve bevallási nyilatkozattal. Ezeket azonban – az összes adózóhoz képest – kevesen vették igénybe, főleg azért, mert csak szigorú feltételrendszer teljesítése esetén kérhették e segítő szolgáltatást. Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás annyiban különbözik a korábbi évek módszereitől, hogy már nincs korlátozás, vagyis bármely adózó igénybe veheti, szerzett jövedelemtípustól függetlenül (ez alól csak a gazdasági tevékenységet végző magánszemélyek jelentenek kivételt, vagyis az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az adószámos magánszemélyek).

Új ART., Új AIR., Új AVT.

Szerző: Dr. Kovács Ferenc (okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, MOKLASZ titkára)

Az új adóelszámolási mód mellett továbbra is megmarad a munkáltatói adómegállapítás (változatlan feltételrendszer mellett), valamint a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának lehetősége, ugyanakkor az egyéb – korábban hatályos – adóelszámolási módokat (pl. adóbevallási nyilatkozat, egyszerűsített adóbevallás) a jogalkotó hatályon kívül helyezte.

Amennyiben a magánszemély január 31-ig munkáltatói adómegállapítást nem kért, vagy az adó megállapítását a munkáltató nem vállalta, az állami adó- és vámhatóság elkészíti és az adóévet követő év március 15. napjától az ügyfélkapu használatával egy erre a célra létrehozott elektronikus felületen elérhetővé teszi személyi jövedelemadó bevallási tervezetét.

Természetesen a jogalkotó azokra is gondolt, akik nem rendelkeznek ügyfélkapus hozzáféréssel. Ezen magánszemélyek március 15-éig postai úton, telekommunikációs eszközön keresztül küldött rövid szöveges üzenetben vagy elektronikus úton kérhetik, hogy az állami adó- és vámhatóság az adóbevallási tervezetet papír alapon, postai úton továbbítsa számukra.

A magánszemély tehát március 15. után kapja meg a bevallási tervezetet, fő szabály szerint elektronikus úton, kérésre pedig postai levélben. Mit lehet tenni a megkapott bevallási tervezettel?

Ha az adózó az adóbevallási tervezetben feltüntetett adatokkal, illetve az annak alapjául szolgáló, az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő adatokkal nem ért egyet, az adóbevallási tervezet adatait az adóévet követő év május 20-ig az erre a célra kialakított elektronikus felületen javíthatja, kiegészítheti vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bevallást nyújthat be. A postai úton megküldött adóbevallási tervezet adatainak kiegészítésére, javítására az ügyfélkapu használatával elérhető elektronikus felületen vagy az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallás benyújtásával van lehetőség.

Ha egyetért a bevallási tervezetben foglaltakkal, további teendője a magánszemélynek nincs.

Fontos, hogy amennyiben a magánszemély nem jelez vissza a bevallási tervezetre, és egyéb módon (munkáltatói adómegállapítás, „normál” személyi jövedelemadó bevallás benyújtása) nem rendezi az szja-elszámolási kötelezettségét, úgy a bevallási tervezet adatai kerülnek felkönyvelésre az adózó adófolyószámlájára, tehát a bevallási tervezet lesz a magánszemély adóelszámolási módja.