Az Áfa tv. 58. §-a alá tartozó, külföldi pénznemben bonyolított beszerzések áfája

Bonácz Zsolt adózás, áfa
Szerző: Bonácz Zsolt - adótanácsadó, adószakértő

Magyarország törvényes fizetőeszköze a forint, ezért a közterheket is forintban kell megfizetni. Ennek megfelelően a külföldi pénznemben bonyolított és áfaköteles ügyleteknél az általános forgalmi adó alapját át kell számítani forintra. A forintra átszámított adóalap után a vonatkozó adómértékkel kell a fizetendő adót meghatározni.

Amennyiben Közösségen belüli termékbeszerzés, fordított adózás szerint adózó ügylet (Áfa tv. 142. §) esetében a teljesítés időpontját az Áfa tv. 58. §-a alapján kell megállapítani – tekintettel arra, hogy a felek időszakonkénti elszámolásban állapodtak meg, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapították meg –, akkor ez a körülmény releváns, de a teljesítés időpontját az Áfa tv. 58. §-a szerint kell meghatározni.

Ezzel szemben, ha az importszolgáltatás teljesítési helye az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján belföld, továbbá a felek határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, akkor a teljesítés időpontját az Áfa tv. 58. §-a alapján kell megállapítani, így a következőkben foglaltak irányadóak az árfolyam megállapítására vonatkozóan.

Ha az adott ügyletet az adófizetésre kötelezett személy teljesíti, akkor egyértelmű, hogy az esedékesség időpontja előtti számlázásnál az Áfa tv. 80. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazandó, azaz a számla kibocsátásakor érvényes árfolyamot kell alapul venni, hiszen az esedékesség időpontjában érvényes árfolyam nem határozható meg. Továbbá az Áfa tv. 172. §-a szerint a számlán az Áfa tv. 80. §-a szerint alkalmazott árfolyam alapján számított, forintban kifejezett adóösszeget is fel kell tüntetni, amely az alkalmazandó árfolyam ismeretét követeli meg.

Példa

„A” belföldi cég határozott időre szóló szerződés keretében adótanácsadást nyújt „B” belföldi cég részére havi 1 000 euró + áfa díjazás fejében. A havi díjazás összege a tárgyhónapot követő hónap 20. napján esedékes.„A” cég a 2019. október havi díjazásról 2019. november 2-án állította ki a számlát.

Az 1 000 euró + áfa díjazás átszámításánál a 2019. november 2-án érvényes árfolyamot kell alkalmazni.

Azonban importszolgáltatás esetében bizonytalanságot okozhat, hogy a számla kibocsátásakor, vagy az adófizetési kötelezettség keletkezésekor, illetve a teljesítés időpontjában (ha a teljesítés helye az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése szerint belföld, akkor az Áfa tv. 60. §-a nem alkalmazható, így az adófizetési kötelezettség a teljesítés időpontjában keletkezik) érvényes árfolyamot kell-e alkalmazni.

Az adóhatóság álláspontja szerint az adófizetésre kötelezett belföldi adóalany igénybevevő választása szerint alkalmazhatja az Áfa tv. 58. §-a alapján megállapított teljesítési időpontban, vagy a számlán feltüntetett teljesítési időpontban, illetve a számla kibocsátásának napján érvényes árfolyamot.

rendezveny

ADÓKONFERENCIA 2020 – konferencia

Adóeljárás, Szja, Tao, Áfa, Tbj., Sztv. – 2 in 1: 2020. évi adótörvény- és számviteli törvényváltozások

Időpont: 2020. január 23., csütörtök
Előadók: Dr. Futó Gábor (tb-szakértő, ügyvéd), Dr. Csátaljay Zsuzsanna (áfaszakértő, jogász), Horváthné Szabó Beáta (adószakértő), Dr. Kovács Ferenc(okleveles adószakértő,  igazságügyi adó- és járulékszakértő, MOKLASZ titkára), Botka Erika (főosztályvezető-helyettes, Pénzügyminisztérium), Egri-Retezi Katalin (könyvvizsgáló, adószakértő)

Az időszakos elszámolású ügyleteknél az EU egyes tagállamai, valamint nem EU-s országok a magyar szabályozástól eltérő módon határozzák meg a teljesítés időpontját. A szolgáltatást nyújtó személy az adójogi illetősége szerinti államban érvényes hatályos szabályozás szerint köteles meghatározni a teljesítés időpontját. A belföldi adóalany megrendelő akkor választhatja a számla kibocsátásának, vagy az azon feltüntetett teljesítési időpont napján érvényes árfolyamot, ha a szolgáltatás nyújtója számlát állított ki.

A választási lehetőség kihasználása adóelőnnyel járhat, ha az igénybevevő a fizetendő áfát egészben, vagy részben nem helyezheti levonásba, mivel nagy értékű ügyleteknél kismértékű árfolyam eltérés is jelentős összegű adóeltérést eredményezhet.

Példa

„A” belföldi cég határozott időre szóló szerződés alapján ügyvédi szolgáltatást vesz igénybe egy német ügyvédi irodától. A felek által megállapított havi díjazás 3 000 euró, amely a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig esedékes.

Tegyük fel, hogy a német ügyvédi iroda a 2019. október hónapra vonatkozó díjazásról 2019. november 10-én kiállított számlában a teljesítés időpontját 2019. október 31. napjában jelölte meg.

„A” cég saját döntése alapján a 3 000 euró átszámításánál alkalmazhatja a 2019. november 10-én, vagy 2019. október 31-én, vagy a 2019. november 15-én érvényes árfolyamot.