Biztosítások adózásáról

Horváthné Szabó Beáta adózás
Szerző: Horváthné Szabó Beáta - adószakértő, könyvvizsgáló

A biztosítások adómentessége lassan feledésbe merül, ugyanis a tavaly elfogadott átmeneti rendelkezések értelmében csupán egy biztosítási évre vonatkozóan lehetett alkalmazni a korábbi szabályokat. Ennek következtében azok a munkáltatók, akik 2018. december 31-éig kötöttek személybiztosítást a munkavállalók számára, a biztosítási évfordulóig – mely a biztosítás megkötésétől számított egy év – még adófizetés nélkül, vagy egyes meghatározott juttatásként számolhatták el a biztosító társaságok részére befizetett biztosítások díját.

Adómentesek voltak az úgynevezett kockázati biztosítások a minimálbér 30%-áig, és az adóköteles biztosítások díja után, függetlenül attól, hogy a szerződés és a díj egy vagy több magánszemélyre szólt, még a 2019. január 1-jét követően fizetett díjak után is az 1,18-szoros szorzóval megállapított adóalap után 15% szja-t és 19,5% szocho-t kellett fizetni. Amennyiben a biztosítási év még 2018-ban kezdődött, de a díj egy része július 1-jét követően vált esedékessé, akkor előfordulhatott, hogy a kifizető jól járt, ugyanis ezután 17,5% szocho- kötelezettsége keletkezett.

Amikor a 2018-ban kezdődött biztosítási év lejár és a munkáltató továbbra is gondoskodik a munkavállalók élet-, egészség- vagy balesetbiztosításáról, akkor az új biztosítási évben az új szerződéskötés időpontjában érvényes szabályokat kell alkalmazni, ezért időszerű összefoglalni az idevonatkozó tudnivalókat azon olvasók számára, akik most szembesülnek az adókötelezettség változásával.

Az adóköteles biztosítási díj – melynek definíciója az Szja tv. 3. § 89. pontjánál található – vonatkozik minden kockázati és nem kockázati biztosításra. Ennek megfelelően adóköteles az élet-, egészség- vagy balesetbiztosítás és a lejárati idővel és visszavásárlási értékkel bíró biztosítás vagy nyugdíjbiztosítás díja is.

rendezveny
2019. évközi és 2020. január 1-jei változások: TB, Járulékok, Pénzbeli ellátások, SZJA, Munkaügy, Cafeteria
Időpont: 2019. november 15., péntek
Előadók: Dr. Futó Gábor (tb-szakértő, ügyvéd), Dr. Horváth István (munkajogász, ügyvéd, tanszékvezető egyetemi docens, ELTE ÁJK Munkajogi Tanszék), Horváthné Szabó Beáta (adószakértő),  Farkasné Gondos Krisztina (bér- és társadalombiztosítási szakértő)

A felelősségbiztosítás díja azonban mentes az szja alól.

Általános megközelítésben a biztosítási díjak a magánszemély jogviszonyára tekintettel megszerzett jövedelmének minősülnek. Ez alól kivételt képeznek azok a csoportos biztosítási szerződések, melynek egy főre jutó értéke nem határozható meg, ezért az továbbra is egyes meghatározott juttatásként adózik.

A kifizetők részéről talán a leggyakoribb dilemma annak eldöntése, mikor nem lehet megállapítani az egy főre jutó értéket. Ilyen előfordulhat, ha az arányosítás egyszerűen díj/létszám matematikai művelet elvégzésével nem határozható meg, mert a biztosítás a mindenkori munkavállalói állományra vonatkozik. Ilyenkor igazságtalan lenne a szerződés megkötésének napján állományban lévő dolgozó jövedelmeként figyelembe venni a befizetett biztosítási díj összegét, hiszen a biztosítás a mindenkori állományt biztosítja egy évre, a ki- és belépők személyét figyelembe véve, legfeljebb a biztosítási év végén korrigálják a díj összegét.

Abban az esetben, ha a magánszemély biztosított, de a biztosító teljesítésére korlátozások nélkül a díjat fizető más személy jogosult, akkor a díjfizetés időpontjában a biztosított magánszemély a megtakarítási díjrész erejéig nem szerez bevételt. Ez a díjfizetés időpontjában adóalapba nem tartozó biztosítási díj, mely idővel adókötelessé válhat. Ilyen előfordulhat, amikor a díjat fizető munkáltató egy későbbi időpontban úgy határoz, hogy a biztosítási szerződést módosítja és a biztosító teljesítésére a biztosított vagy más magánszemély (nem a díjat fizető más személy) válik jogosulttá. Ebben az esetben a szerződésmódosítás időpontjáig megfizetett díjak egy összegben minősülnek munkaviszonyból származó jövedelemnek.

Amennyiben a biztosítások adózásáról szeretne több információt, például hogyan kell számfejteni a biztosítási díjak összegét, mi a teendő az üzleti utazásoknál kötött biztosításokkal, vagy hogyan kell eljárni a külföldi anyacég által megkötött biztosításoknál, akkor ajánlom figyelmébe az ADÓZÁS/SZÁMVITEL lapban a közeljövőben megjelenő írást a biztosítási díjak és szolgáltatások adókötelezettségéről.