Közeledik az új transzferár rendelet szerinti nyilvántartás határideje

Kiss Helga transzferár

Idén először az új transzferár-szabályok szerint kell elkészíteniük a cégeknek transzferár-nyilvántartásaikat. Kötelező az új, többszintű nyilvántartás – a fődokumentum, a helyi dokumentum és esetenként az országonkénti jelentés – elkészítése a tao-bevallás benyújtásával együtt. (A cikk az RSM Hungary oldalán jelent meg először, 2019. május 9-én: www.rsm.hu)

Szerző: Kiss Helga - adóigazgató, RSM Hungary

2018-tól már minden kapcsolt vállalkozásnak az új transzferár rendelet (32/2017. (X.18) NGM-rendelet) alapján kell elkészítenie a transzferár-nyilvántartását. Bár az új jogszabály számos változást tartalmaz a formai és tartalmi követelmények esetében, az elkészítés határideje azonban nem változott a korábbi évekhez képest. Vagyis a transzferár-dokumentációt a tárgyévi társasági adóbevallással (TAO) egyidejűleg, de legkésőbb a TAO bevallás benyújtásának az időpontjáig el kell készíteni. A naptári évvel egyező üzleti éves adózók esetében ez a határidő 2019. május 31.

Fontos, hogy a május 31. végső határidő, amennyiben a vállalkozás ennél korábban nyújtja be a tao-bevallását, akkor a transzferár-nyilvántartásnak is korábban kell elkészülnie. Ebben az esetben pedig az adóhatóság már május utolsó napját megelőzően is kérheti a transzferár-dokumentációt egy ellenőrzés során.

Kötelező a többszintű transzferár-dokumentáció
A közelgő határidő mellett figyelembe kell venni azt is, hogy a 2018-as adóévtől minden kapcsolt vállalat számára már kötelező az új, több szintű nyilvántartási forma alkalmazása, amelynek minimálisan a fődokumentumból (Master file) és helyi dokumentumból (Local file) kell állnia. A transzferár-nyilvántartás harmadik eleme a CbC (országonkénti) jelentés, amely jelenleg csak a 750 millió eurós konszolidált árbevételt elérő cégcsoportba tartozó hazai vállalatokat érinti. A cégcsoport árbevételi adatait az adatszolgáltatási pénzügyi évet megelőző pénzügyi évre vonatkozóan kell vizsgálni.

A transzferár-nyilvántartások tartalma kötött, új elemekkel bővült
A továbbiakban az NGM rendeletben szabályozott fődokumentum és helyi dokumentum elkészítésével kapcsolatos feladatokra koncentrálunk.
Az új dokumentációs rendelet nemcsak a többszintű nyilvántartás vezetését írta elő, hanem a fődokumentum és a helyi dokumentum tartalmi követelményeit is jelentősen bővítette. Így a nyilvántartás elkészítése, illetve a szükséges adatok begyűjtése is lényegesen hosszabb időt vehet igénybe az előző években megszokotthoz képest.

ADÓZÁS/SZÁMVITEL – A szakma lapja

Színes A/4-es papír alapú, nyomtatott vagy elektronikus, PDF-formátum.
40 oldal. Havi megjelenés, éves előfizetés.
Kiadja a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft.
ISSN szám: 2631-102X

A helyi dokumentumot minden helyi tagvállalatra külön-külön el kell készíteni. Tartalmát tekintve a helyi dokumentum hasonlít a korábbi transzferár rendelet szerint elkészített önálló transzferár-nyilvántartáshoz. Azonban ennek a dokumentumnak már számos olyan további elemet is tartalmaznia kell, amely korábban nem képezte a nyilvántartási kötelezettség részét. Ilyen elem például a menedzsment felépítésének és a pontos döntési és jelentéstételi folyamatoknak a részletes ismertetése. A helyi dokumentum elkészítése minden esetben a helyi tagvállalat feladata.

A legfontosabb változás a korábbi évekhez képest, hogy 2018-tól az elkülönült fődokumentum is kötelező eleme a nyilvántartási kötelezettségnek. A dokumentumnak a teljes cégcsoportról kell átfogó képet nyújtania. Összetettsége, illetve átfogó jellege miatt jellemzően ezt a dokumentumot a központi, vagy a konszolidációt készítő vállalat állítja össze. Ugyanakkor az anyavállalat országában irányadó transzferár szabályozás (annak hiánya), vagy az ár/érték arány vizsgálata függvényében az is előfordulhat, hogy ez mégis a magyar tagvállalat feladata lesz, melyet az adózó – hasonlóan a helyi dokumentum elkészítéséhez – a magyar transzferár szolgáltatója segítségével tud hatékonyan megoldani. Ekkor kiemelten fontos, hogy a Master file elkészítéséhez szükséges információrendelkezésre álljon.

Abban az esetben, ha a fődokumentumot a csoport központilag készíti el, és bocsájtja rendelkezésre a többi tagvállalat számára (és a helyi dokumentum határidőre elkészült), úgy a fődokumentumnak alapvetően a végső anyavállalat országában érvényes határidőig kell elkészülnie. A jelentésnek legkésőbb a társaság adóévének utolsó napjától számított 12 hónapon belül rendelkezésre kell állnia, amely a naptári évvel egyező üzleti éves adózók esetében 2019. december 31. Amennyiben a fődokumentumot a magyar vállalatnak kell elkészítenie, mert ilyet nem bocsát rendelkezésére az anyavállalat, úgy az elkészítés határideje megegyezik a helyi dokumentum határidejével.