Számlák teljesítés időpontjának korrekciója és az adatszolgáltatás

Bonácz Zsolt adózás

A címzett a számlát amiatt is visszaküldheti a kibocsátónak, mert véleménye szerint az azon feltüntetett teljesítési időpont téves.

Szerző: Bonácz Zsolt - adótanácsadó, adószakértő

Tegyük fel, hogy a helyes teljesítési időpont későbbi bevallási időszakra vonatkozik, mint amelyben a címzett a számla alapján adólevonási jogot gyakorolt. Az idő előtti levonás jogsértő, így a bevallott levonható adót módosítani kell.

Tekintettel arra, hogy az eredeti számlában foglalt teljesítési időpontot magában foglaló áfabevallásban nem lehetett adólevonási jogot gyakorolni, adatszolgáltatási kötelezettség sem keletkezett.

A számla visszaküldése esetén is elvégezhető a levonható adó és az adatszolgáltatás korrekciója.

Álláspontom szerint ekkor is szükséges az önellenőrzésben az összesítő nyilatkozat kitöltése, s abban a módosítással nem érintett adatszolgáltatások ismételt teljesítése, mert ennek hiányában az adatszolgáltatás módosítására nem kerül sor.

A korrekció módját a „A teljesítés vitatása” részben már ismertettem.

A helyes teljesítési időpontot tartalmazó új számlával kapcsolatos adatszolgáltatást abban a bevallásban kell teljesíteni, amelyben az áfa levonására sor kerül.

Tételezzük fel, hogy a számlában feltüntetett teljesítési időpont és a helyes teljesítési időpont ugyanazon bevallási időszakra esik.

Ebben az esetben kizárólag az adatszolgáltatás korrekcióját kell elvégezni.

Számlázóprogrammal készített számla esetén a teljesítési időpont javítása érdekében az eredeti számlát mindenképpen korrigálni kell, mivel gépi számlát kézzel nem lehet javítani, bármely adat módosítását a számlázóprogrammal kell elvégezni.

ADÓZÁS/SZÁMVITEL – A szakma lapja

Színes A/4-es papír alapú, nyomtatott vagy elektronikus, PDF-formátum.
40 oldal. Havi megjelenés, éves előfizetés.
Kiadja a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft.
ISSN szám: 2631-102X

Ekkor sem javasolt a számla visszaküldése az előző részben, valamint az előzőleg leírtak alapján, függetlenül attól, hogy az eredeti számlát nem módosítani, hanem érvényteleníteni kell, mivel az abban feltüntetett időpontban a számlázott gazdasági esemény teljesítésére nem került sor.

Az „M” alnyomtatvány „02” lapja nem tartalmaz korrekciós mezőket, így az adatszolgáltatás módosítását a „02-K” lapon a következők szerint kell elvégezni.

Első sor: számla sorszáma; számla típusa „E” – eredeti –; számla szerinti adattal a számla kelte, teljesítés időpontja, adóalap, adó.

Második sor: a számla sorszáma; a számla típusa „K” – korábbi korrekció – vagy „KT” – tárgyidőszaki korrekció –; előzmény számla sorszáma (eredeti számla sorszáma); az eredeti számla szerinti adattal a számla kelte és a teljesítés időpontja, az adóalap és az áfa az eredeti adat negatív előjellel.

Harmadik sor: a számla sorszáma; a számla típusa „K” – korábbi korrekció – vagy „KT” – tárgyidőszaki korrekció –; előzmény számla sorszáma (eredeti számla sorszáma); a számla szerinti adattal a számla kelte, a teljesítés időpontja, az adóalap és az áfa.

Kézi számla esetén bármely adat javítható, feltéve, hogy a javítás az adóalapot és/vagy az adó összegét nem érinti.

Amennyiben a kibocsátó a számlát javítja, akkor is szükséges az eredetileg leadott adatszolgáltatást módosítani. Ezt a bevallás helyesbítésével kell elvégezni, mivel a levonható adó nem módosul, így önellenőrzés benyújtására nincs szükség.

Az adatszolgáltatás módosítását ekkor is a „02-K” lapon kell elvégezni a következők szerint.

Első sor: számla sorszáma; számla típusa „E” – eredeti –; számla kelte, teljesítés időpontja, adóalap, adó (utolsó négy adat a számla szerinti adat).

Második sor: a számla sorszáma; a számla típusa „K” – korábbi korrekció – vagy „KT” – tárgyidőszaki korrekció –; előzmény számla sorszáma (eredeti számla sorszáma), számla kelte (ugyanaz, mint az első sorban), teljesítés időpontja (korrigált időpont), adóalap (ugyanaz, mint az első sorban), áfa (ugyanaz, mint az első sorban).

A cikk teljes tartalmát, az adatszolgáltatási kötelezettség korrekciójának egyéb eseteivel, példákkal is kiegészítve az Adózás/Számvitel című szaklap novemberi számában olvashatja.