Utazási költségtérítésekkel kapcsolatos áfaszabályok 1. – gépkocsi, taxi, parkolás és munkásszállítás

Dr. Csátaljay Zsuzsanna áfa és számlázás, utazási költségek
Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna - áfa szakértő, jogász

Személygépkocsi-költségtérítés fizetése a dolgozónak

Amennyiben a munkáltató utazási költségtérítést fizet a dolgozónak, akkor nem teljesül áfa hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtás, így nincs áfafizetési kötelezettség. Tekintettel arra, hogy nem történik áfakörbe tartozó ügylet, így csak számviteli bizonylatot kell kiállítani, nincs számlakiállítási kötezettség.

Csoportos munkásszállítás

Amennyiben a munkáltató térítést kér a dolgozók munkahelyre történő szállításáért, akkor áfaköteles (27%) szolgáltatásnyújtás történik, amelyről minden dolgozó felé egyenként kell számlát kiállítani. Ha aránytalanul alacsony a piaci értékhez képest a térítés, akkor fel kell korrigálni az adóbevallásban az adóalapot a piaci értékre (Áfa tv. 67. §), tekintettel arra, hogy a munkáltató és a dolgozó nem független felek és a dolgozó nem jogosult adólevonásra. Mivel adóköteles ellenérték fejében teljesített szolgáltatást végez a munkáltató, a személyszállító alvállalkozó által felszámított áfát le tudja vonni.

Ha nem kér térítést a személyszállításért a dolgozótól, akkor alapesetben a személyszállító alvállalkozó által felszámított adó nem vonható le.

Ha a munkáltató saját maga szállít és ezért az áfa levonható volt, akkor ingyenes szolgáltatásnyújtás címén áfakötelezettség keletkezik [14. § (1) bekezdés], mert a munkábajárás biztosítása alapesetben vállalkozásidegen cél. (Az adó alapja az a költség, ami kiadásként felmerült az ingyenes szolgáltatás érdekében (Áfa tv. 69. §), ami nem feltétlenül azonos a szolgáltatás piaci árával.

Vannak azonban olyan rendkívüli körülmények, amelyek megalapozzák, hogy a munkáltató áfateher nélkül szállíttatja a dolgozót, annak ellenére, hogy ingyenesen utaztatja. Ha nem kér térítést a dolgozótól, és tömegközlekedéssel nem lehetséges vagy aránytalanul nagy nehézségekbe ütközne a megközelítés, akkor a munkáltató számára – működése biztosítása érdekében – szükséges, hogy a munkavállalók utazásáról gondoskodjon. Ilyen esetben a felmerült áfa levonható és nem keletkezik ingyenes szolgáltatás címén áfakötelezettség a munkáltatónál, továbbá bizonylatkiállítási kötelezettség sem merül fel.

Taxiköltség, parkolási díj, úthasználati díj

Az áfatörvény szabályai szerint még akkor sem vonható le az alábbi, utazással összefüggésben felmerült költségek áfatartalma, ha az adóköteles tevékenységet végző adóalanynál hivatalos úttal összefüggésben merülnek fel:

  • taxiköltség áfája [Áfa tv. 124. § (2) bekezdés d) pont];
  • parkolási díj áfája [Áfa tv. 124. § (2) bekezdés e) pont], kivéve, ha igazoltan az általa üzemben tartott, 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű szárazföldi közlekedési eszköz üzemeltetése érdekében hasznosítja;
  • úthasználati díj áfája [Áfa tv. 124. § (2) bekezdés f) pont], kivéve, ha igazoltan az általa üzemben tartott, 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű szárazföldi közlekedési eszköz üzemeltetése érdekében hasznosítja.

Azonban lehetőség van a fenti költségek áfatartalmának levonására, ha ezeket a költségeket közvetített szolgáltatásként továbbszámlázzák [Áfa tv. 125. § (1) bekezdés d) pont], függetlenül attól, hogy a munkavállaló felé (azért, mert magáncélból merült fel), akár egy másik cég felé (azért, mert egy másik cég érdekében vette igénybe ezeket a költségeket) kerül sor a továbbszámlázásra.

ADÓZÁS 2019 (szakkönyv)

Szja, Art, Tao, Áfa, Tbj, Kata, Kiva, Egyéb adók

Szerzők:  Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna, Dr. Császár Zoltán, Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Dr. Futó Gábor, Gottgeisl Rita, Dr. Kovács Ferenc