Utazási költségtérítésekkel kapcsolatos áfaszabályok 2. – utazási bérlet

Dr. Csátaljay Zsuzsanna áfa és számlázás, utazási költségek
Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna - áfa szakértő, jogász

E tekintetben alapvetően kétféle konstrukció fordulhat elő.

A munkáltató nevére szóló számla

Az egyik esetben a munkáltató vásárolja meg az utazási bérletet vagy a munkáltató nevére szóló számlával vásárolja meg azt a dolgozó. Nem vonható le az utazási bérlet illetve menetjegy áfatartalma a munkáltatónál, ha az munkába járáshoz és nem üzleti úthoz szükséges és ingyenesen biztosítja a munkáltató vagy 100%-os térítést fizet a dolgozó felé az általa megvásárolt bérletre. Ilyen esetben nem kell áfa hatálya alá tartozó bizonylatot kiállítani a dolgozó felé a munkáltatónak, tekintve, hogy az adó levonhatatlansága miatt az ingyenes szolgáltatás nem tartozik az áfa hatálya alá.

Levonható az utazási bérlet teljes áfatartalma a munkáltatónál a nevére szóló számla alapján, ha nem a teljes összeget téríti meg a dolgozónak (pl. 86%-ot). Ez utóbbi esetben az adólevonásra nincs hatással, ha a dolgozó által viselt rész aránytalanul alacsony. De ha nem 100%-os a térítés a dolgozó felé, akkor a maradék összeget (pl a 14%-os „önrészt”) ki kell számlázni a dolgozó felé. Nem elegendő csak számviteli bizonylatot kiállítani, hanem a dolgozók nevére szólóan egyedi számlákat kell kibocsátani. Sajnálatos módon akkor sem mellőzhető a számlakiállítás, ha a munkáltató nem él az adólevonással, ugyanis a munkáltató nevére szóló közlekedési szolgáltatói számla és a dolgozónak fizetett nem 100%-os térítés miatt ellenérték fejében szolgáltatást nyújt a munkavállaló felé a munkáltató. Ez a konstrukció közvetített szolgáltatásnak minősül, úgy kell tekinteni, hogy a munkáltató saját nevében a dolgozó javára közlekedési szolgáltatást rendel meg és közvetít.

Ugyanezen konstrukció esetében, ha nem jogszabály kötelezi a munkáltatót a térítésre (pl. helyi közlekedés), akkor további kötelezettség, hogy a szokásos piaci árra – utazási bérlet árára – fel kell korrigálni a munkáltatónak az adó alapját az adóbevallás elkészítése során [Áfa tv. 67. § (1) bekezdés b) pont]. Ha azonban jogszabály írja elő kötelezően a térítést (például helyközi közlekedésnél a bérlet ára 86%-ának megtérítését), akkor függetlenül attól, hogy aránytalanul alacsony a munkavállaló által viselt „önrész” – ami jelen esetben a munkáltató és a dolgozó viszonylatában ellenértéknek minősül –, nem kell felkorrigálnia a munkáltatónak az adóalapot a szokásos piaci árra, mivel jogszabály kötelezően írja elő az aránytalanul alacsony ellenértéket [Áfa tv. 67. § (2) bekezdés]. De a 14%-os „önrészre”, mint adóköteles szolgáltatás ellenértékére, ilyen esetben is áfafizetési kötelezettsége és bizonylatkiállítási kötelezettsége van a munkáltatónak, amely nem váltható ki azzal, ha nem vonja le a beszerzési áfát, mivel ellenértékes ügylet lévén ez az adókötelezettség nem feltételes. A nevére szóló számla alapján a munkáltató levonhatja a teljes beszerzési áfát, amiből láthatóan ezzel a konstrukcióval áfamegtakarítást lehet elérni, azonban többletadminisztrációt – számlakiállítást – igényel.

A dolgozó nevére szóló számla

A másik konstrukció szerint a dolgozó a saját nevében veszi meg az utazási bérletet vagy menetjegyet és nem kér a munkáltató nevére számlát. Ez áfa szempontjából egyszerűbb eljárást eredményez, mivel ilyen esetben a munkáltató nem nyújt áfakörbe tartozó szolgáltaást a dolgozó felé, így csak költségtérítést fizet (mindegy, hogy a bérlet teljes árát megtéríti vagy csak bizonyos százalékát), amely kifizetést nem kell semmilyen áfa hatálya alá tartozó bizonylattal kísérni.

ADÓZÁS 2019 (szakkönyv)

Szja, Art, Tao, Áfa, Tbj, Kata, Kiva, Egyéb adók

Szerzők:  Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna, Dr. Császár Zoltán, Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Dr. Futó Gábor, Gottgeisl Rita, Dr. Kovács Ferenc