Utolsó simítások a hatálybalépés előtt – jövedéki törvény

Falcsik István jövedéki adó

(A cikk az RSM Hungary oldalán jelent meg először, 2017. május 23-án: www.rsm.hu)

Szerző: Falcsik István - vám-, jövedéki és termékdíj-tanácsadási üzletágvezető, RSM Hungary

Több alkalommal írtunk már arról, hogy milyen teendők vannak az új jövedéki szabályozás bevezetésével kapcsolatosan. A törvény hatálybalépése több alkalommal is eltolódott, de most úgy látszik, a július 1-je valóban reális mint hatálybalépési időpont. Végső hajrába ért tehát a felkészülés az új kihívásokra, amit nem tesz könnyebbé az a tény sem, hogy a szabályozás szinte állandóan változik.

Az alábbiakban a még életbe nem lépett jövedéki szabályok legutóbbi várható változásairól adunk egy rövid ízelítőt.

Új kötelezettség!

Akik az új jövedéki törvény (Jöt.) szerint tesztelésre kötelezettek, azaz az új törvény hatályba lépését követően közvetlen adatkapcsolaton (gép-gép kapcsolat) keresztül kívánják tartani a kapcsolatot a NAV-val, illetve adatot szolgáltatni, azoknak részt kell venniük az általuk használni kívánt program tesztelésében, vagy kizárólag olyan programot használhatnak a későbbiekben, melynek a tesztelése a rendelkezésre álló határidőig megtörtént.

A tesztelésre külön kérelemmel kellett bejelentkezni a NAV felé. A tesztelésre való jelentkezés, illetve az abban történő részvétel az érintett gazdálkodók számára kötelező, elmulasztása szankcionálható!

rendezveny
Időpont: 2017. szeptember 28., csütörtök
Előadók: Dr. Falcsik István (üzletágvezető, vám-, jövedéki és termékdíj tanácsadás, RSM Hungary),  Szántó Tímea (tanácsadó, vám-, jövedéki és termékdíj tanácsadás, RSM Hungary)

A biztosítékokra vonatkozó változások:

1. Új biztosítékformaként megjelenik a fedezetigazolás, mely a bankgaranciához képest kedvezőbb feltételeket teremt a gazdálkodók számára.

2. Ésszerűsítésre került az adóraktárakat terhelő tevékenységi biztosíték összege. A módosításnak köszönhetően nem telephelyenként külön-külön, működési időhöz kötötten, hanem az engedélyes teljes tevékenységét figyelembe véve kell a jövedéki biztosíték összegét megállapítani. Ezentúl az adóraktár saját előállítású terméke nem csak az előállítás helyén, hanem, amennyiben átszállításra kerül, az engedélyes másik adóraktárában is – valamennyi adóraktárában – élvezi a biztosítékmentességet.

3. A légi jármű kiszolgálását végző adóraktár engedélyesének magáncélú tevékenység esetében is legfeljebb 200 millió Ft összegben kell jövedéki biztosítékot nyújtania tárolt repülőgépüzemanyag-készletére.

4. Több tevékenység végzése esetén 1 bankgarancia is nyújtható, ha abból egyértelműen kiderül, hogy mely tevékenységekre mekkora összegek vonatkoznak, illetve az tartalmazza az érvényesítést.

5. A pénzügyi biztosítékot nyújtó banknak lehetősége van a NAV honlapján szereplő minta kiegészítésére, azonban ezek a kiegészítések nem korlátozhatják a NAV érvényesítési jogait.

6. Minden engedélyesnek szükséges az engedélyezési eljárás során a NAV_J38-as nyomtatványt benyújtania – energiásoknak is –, annak megfelelő kitöltése mellett.

7. A régi Jöt. szerinti biztosítékok 2017. október 1-jéig érvényesíthetők!

Adminisztrációs kötelezettségek

1. Engedélyezési eljárás során papír alapon benyújtandó dokumentumok:

• pénzügyi kötelezettségvállalást tartalmazó okirat
• aláírási címpéldány
• erkölcsi bizonyítvány

2. Megszűnik a nyilvántartások NAV általi jóváhagyásának kötelezettsége.

3. Hiba a napi adatszolgáltatásban:

Az adott hibás beküldést javítani kell. Amennyiben a hibás adatszolgáltatás követeztében az azt követő adatszolgáltatások is hibásak, úgy minden hibás beküldést javítani kell.

Ha olyan hibát vétünk, ami nincs kihatással a következő adatszolgáltatásokra, akkor csak az adott hibás adatszolgáltatást kell javítani.

4. Adatszolgáltatás hétvége/többnapos ünnepek alatt/után:

Napi adatszolgáltatás esetén nem lehet a munkaszüneti napot követő munkanapon összevontan teljesíteni az adatszolgáltatást. Minden ünnepnapra/hétvégi napra külön-külön kell teljesíteni az adatszolgáltatást.

Kisüzemi sörfőzdék

Megemelésre kerül a kisüzemi sörfőzdében előállítható sör mennyisége, a korábbi 20 ezer hektoliter helyett legfeljebb 200 ezer hektoliter mennyiségű sör állítható elő, így bővül a kedvezményezettek köre.

Az ellenőrzött energiatermékek körének csökkenése

Az EU-s irányelvekhez igazodva kikerültek a 3811 21 00, 3811 29 00, 2710 2090 KN kód alatti termékek az ellenőrzött energiatermékek köréből, így ezen termékekkel folytatott tevékenységhez nem kell adóraktári engedély. (Azon gazdálkodóknak, akik emiatt módosították az engedélyüket, vissza kell állíttatniuk a korábbi állapotot.)

Borászatok

1. Az egyszerűsített adóraktári engedély megadásának továbbra sem lesz feltétele a büntetlen előélet bizonyítása.

2. Az egyszerűsített adóraktárak és kisüzemi bortermelők 2017. augusztus 15-én esedékes jövedéki adatszolgáltatásuknak még a régi Jöt. szerint kötelesek eleget tenni. Ennek megfelelően az új Jöt. szerinti egyszerűsített adatszolgáltatás csak a 2018. évben fog érvényesülni.

Lé nélküli alkoholos gyümölcs

Az új Jöt. szerint a korábban a lé nélküli alkoholos gyümölccsel tevékenységet végző keretengedélyes gazdálkodók az új Jöt. értelmében adóraktári engedély birtokában folytathatták volna tovább tevékenységüket. A módosítás értelmében nem kell adóraktári engedéllyel rendelkezni a lé nélküli alkoholos gyümölcsöt tartalmazó bonbon gyártásához.