A szuperhősöknek is lehet vám- és környezetvédelmi termékdíj-kötelezettsége!

Szántó Tímea környezetvédelmi termékdíj, vám

Magyarország a hollywoodi és nemzetközi filmes produkciók forgatásának is közkedvelt helyszíne. A forgatáshoz a stáb mellett saját felszerelések és kellékek is érkezhetnek, amelyek speciális elbánást és vámkezelést igényelnek. (A cikk az RSM Hungary oldalán jelent meg először, 2019. június 25-én: www.rsm.hu)

Szerző: Szántó Tímea - vámjogi szakértő, jövedéki és termékdíj-tanácsadó, RSM Hungary

A filmes stábok mindamellett, hogy jelentősen építenek a magyar infrastruktúrára is a forgatások alkalmával, gyakorta hoznak magukkal a film elkészítéséhez szükséges eszközöket, berendezéseket. A speciális jelmezek, díszletek, pirotechnikai eszközök mellett elektronikai berendezéseket (kamerákat, reflektorokat, erősítőket, hangrögzítőket stb.) és megannyi, a forgatás során felhasználandó speciális kelléket, valamint azok egyszer használatos csomagolásait. Sokan nem is gondolják, hogy ezen termékek esetében is figyelniük kell a vámkezelési kötelezettségre és az esetlegesen Magyarországon hagyott környezetvédelmi termékdíjköteles termékek után fizetendő díj teljesítésére.

A Szuperhősök kellékei is vámkötelesek

Ha a stáb az Európai Unió területén belülről érkezik, úgy a filmes felszereléseket nem kell vámeljárás alá vonnia. Amennyiben a stáb az Európai Unió területén kívülről, például Amerikából érkezik, úgy a behozott filmes felszereléseket a megfelelő vámeljárás alá kell vonnia.

Mindazon termékeket – mondhatni az egész stábfelszerelést –, amelyeket a forgatások alatt használ a stáb, ideiglenes behozatali vámeljárás alá kell vonni. Ez a vámeljárás azt jelenti, hogy a behozott árukat a szokásos elhasználódástól eltekintve változatlan állapotban, a megadott határidőn belül Magyarország területéről ki kell vinni.

A vámeljárás elvégezhető:

  • az erre a célra alkotott, az adott ország Kereskedelmi Kamarája által kiadott ATA-igazolvánnyal, vagy
  • egységes vámárunyilatkozat kitöltése és megfelelő vámbiztosíték nyújtása mellett.

Amennyiben az ideiglenes behozatalban kezelt áruk közül valamelyiket bármilyen okból nem kívánják kivinni Magyarország területéről, úgy azt a belföldi forgalom számára vámkezelni szükséges és az adott áru után az esedékes közterheket (vám és importáfa) meg kell fizetni.

Az ideiglenes behozatal, a szabadforgalomba bocsátás vagy az egységes vámárunyilatkozattal történő vámkezelés esetén a vámeljárás lefolytatásában is a gazdálkodó pénzügyi képviselője vagy közvetett vámjogi képviselője járhat el, amennyiben nem Magyarországon letelepedett gazdálkodóról van szó.

A filmes kellékek és felszerelések csomagolása is termékdíjas

A filmprodukcióknál figyelni kell arra is, hogy a behozott és Magyarország területén hagyott vagy itt elhasznált elektronikai berendezések, csomagolóanyagok, műanyagok illetve más környezetvédelmi termékdíjköteles termékek után az esedékes termékdíjat meg kell fizetni.

A termékdíjfizetési kötelezettség teljesítéséhez a gazdálkodónak a vámhatósághoz kell regisztrálnia, majd az adott időszakra vonatkozóan termékdíj-bevallást kell készítenie. Amennyiben a gazdálkodó (filmprodukció) nem rendelkezik magyarországi letelepedettséggel, úgy ezt a kötelezettségét pénzügyi képviseletét ellátó partnere útján teljesítheti.

Tekintettel arra, hogy ezen kötelezettségek elmulasztása szankciókat vonhat maga után, érdemes mielőbb ellenőrizni a produkció és az érintett kellékek, felszerelések érintettségét adó-, vám- és termékdíjfizetési szempontból is.