Új szabályok az építőipari fordított adózásnál

Dr. Csátaljay Zsuzsanna áfa, ingatlan
Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna - áfa szakértő, jogász

Az alvállalkozókra, illetve a résztevékenységet végző vállalkozókra vonatkozó, az építőipari fordított adózásra irányuló rendelkezések 2023-tól és 2024-től jelentősen megváltoztak. [Áfa tv. 142. § (1) bek. b) pont] 2023-tól két változás történt: Egyértelműsítették, hogy az ingatlan rendeltetésének megváltoztatására irányuló építési munka is – egyéb feltételek megléte mellett – fordított adózású. Azokban az esetekben is – egyéb […] Tovább

Az ingatlan fogalma az áfában

Dr. Csátaljay Zsuzsanna áfa, ingatlan
Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna - áfa szakértő, jogász

Az áfakövetkezmények meghatározása szempontjából elsődlegesen annak vizsgálata szükséges, hogy egyáltalán mit, milyen eszközöket tekintünk ingatlannak az áfa rendszerében.  Annak ellenére, hogy az áfatörvény nem tartalmaz ingatlanfogalmat, mégis pontosan lehet tudni, hogy mit kell érteni a hozzáadottérték-adózásban ingatlanfogalom alatt. A 282/2011/EU tanácsi Végrehajtási Rendelet (Vhr.) ugyanis 2017. január 1-jei hatálybalépéssel meghatározza az ingatlan fogalmát, mégpedig oly […] Tovább

Ingatlan bérleti díj számlázása

Bonácz Zsolt ingatlan
Bonácz Zsolt

Szerző: Bonácz Zsolt - adótanácsadó, adószakértő

Sok magánszemély szerez bevételt ingatlan bérbeadásából és sokan hibásan állítják ki az erről szóló számlát. Tipikus hiba, hogy számlát az Szja törvény szerinti jövedelem összegéről állítják le, amellyel az áfatörvény rendelkezéseit megsértik.  Az ingatlanbérbeadás az Áfa tv. 6. § (1) bekezdése alapján gazdasági tevékenység, amely áfaalanyiságot keletkeztet. Az adószám kiváltására nem kötelezett bérbeadó is alanya […] Tovább

Ingatlanvásárlás minősítése és teljesítés helye az EU-ban

Bonácz Zsolt ingatlan
Bonácz Zsolt

Szerző: Bonácz Zsolt - adótanácsadó, adószakértő

Ha az eladó magánszemély, aki az ingatlant eseti jelleggel értékesítette, akkor nem alanya az áfának, ezáltal az ügyletet áfa nem terheli. Ennek következtében az eladó részéről áfa felszámítására nem kerülhet sor. Amennyiben az eladó az ingatlan fekvése szerinti tagállamban áfaalany, akkor már más a helyzet, hiszen az ingatlan értékesítése adóztatható. Az általános forgalmi adó közösségi […] Tovább

Változások az ingatlanjogban 2018

Dr. Szűcs Bálint ingatlan, jog
Dr. Szűcs Bálint

Szerző: Dr. Szűcs Bálint - ügyvéd, partner, adótanácsadó, RSM Hungary

Több fontos változás lépett hatályba az ingatlanjog területén az elmúlt hónapokban. Jelentősen bővült az állami elővásárlási joggal érintett ingatlanok köre 2017 decemberétől, az ingatlanügyletek biztonságát erősíti, hogy a 2018. év elején hatályba lépett új ügyvédi törvény jelentősen módosította az ügyvédi ellenjegyzés szabályait, mind tartalmi, mind formai szempontból. 2018 elejétől lépett életbe az a jogszabály-módosítás is, amely szerint kormányablaknál a jövőben nem terjeszthető elő ingatlan-nyilvántartási kérelem. A termőföld öröklésének szabályozása pedig az egyik EB döntés következtében változhat. (A cikk az RSM Hungary oldalán jelent meg először, 2018. április 17-én: www.rsm.hu) Tovább