Kiket érint az EPR-kötelezettség? – könyvajánló

Kelemen István környezetvédelmi termékdíj
Kelemen István

Szerző: Kelemen István - termékdíj szakértő, vezető tanácsadó, Green Tax Consulting

Egy konkrét ügylethez abban az esetben kapcsolódik kötelezettség, ha az ügylettel érintett termék EPR-köteles és az ügyletet megvalósító gazdálkodó az EPR-kötelezett. Ennek megfelelően a kötelezettség megállapításához alapvetően a termék és a gazdálkodói státusz vizsgálatára van szükség. Vizsgáljuk tehát meg ezeket! Díjköteles termékek Az EPR-rendelet – némiképp félreérthető módon – „körforgásos terméknek” nevezi azt a terméket, […] Tovább

Az ingatlan fogalma az áfában

Dr. Csátaljay Zsuzsanna áfa, ingatlan
Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna - áfa szakértő, jogász

Az áfakövetkezmények meghatározása szempontjából elsődlegesen annak vizsgálata szükséges, hogy egyáltalán mit, milyen eszközöket tekintünk ingatlannak az áfa rendszerében.  Annak ellenére, hogy az áfatörvény nem tartalmaz ingatlanfogalmat, mégis pontosan lehet tudni, hogy mit kell érteni a hozzáadottérték-adózásban ingatlanfogalom alatt. A 282/2011/EU tanácsi Végrehajtási Rendelet (Vhr.) ugyanis 2017. január 1-jei hatálybalépéssel meghatározza az ingatlan fogalmát, mégpedig oly […] Tovább

Így készülj az első élődre – videómarketing-alapok

Vezinfó marketing

Szerző: Vezinfó -

Az élő videózás még a felvett anyagnál is eggyel riasztóbb, ha még sosem csináltuk. A könyvelők többsége igyekszik is egy életre elhatárolódni tőle. Azonban a fránya közösségi oldalak nagyon szeretik, és különösen ha a témánk hajlamos szárazka, nehezen érthető tartalmakra kifutni, időnként nagyon jót tesz felrázni a célközönségünket egy-egy élő bejelentkezéssel. Mivel nem sok konkurens […] Tovább

Aktuálisan a táppénzről és az örökbefogadói díjról

Farkasné Gondos Krisztina bérszámfejtés, munkaügy, társadalombiztosítás
Farkasné Gondos Krisztina

Szerző: Farkasné Gondos Krisztina - bér- és tb-szakértő

Táppénz Táppénzre jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik és a Tbj. szerint meghatározott mértékű társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett – 2023-ben ez 18,5%. A táppénzre való jogosultság idejét befolyásolja a keresőképtelenség ideje, a folyamatos biztosításban töltött idő, valamint a táppénzelőzmény. Táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség idejére jár, legfeljebb azonban a […] Tovább

Az áfa alapjának meghatározása példán keresztül

Bonácz Zsolt áfa
Bonácz Zsolt

Szerző: Bonácz Zsolt - adótanácsadó, adószakértő

Számlát kiállítani kizárólag a vevő részére lehet Az Áfa tv. 159. § (1) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy a teljesített ügyletről a számlát kizárólag a termék beszerzője, a szolgáltatás megrendelője részére lehet kibocsátani, függetlenül attól, hogy a számlázott összeget ténylegesen ki fizeti meg.  Tegyük fel, hogy egy építési vállalkozó (a továbbiakban: fővállalkozó) szerződést köt egy magánszeméllyel […] Tovább

A promóciók és marketingakciók adózásáról

Horváthné Szabó Beáta adózás
Horváthné Szabó Beáta

Szerző: Horváthné Szabó Beáta - adószakértő

A promóciók és marketingakciók adózása igen szerteágazó terület, amihez elengedhetetlen a jogszabályi környezet ismerete, amelyet az erről szóló előadásokon mindig részletesen végigveszünk. Ezeken a napokon a leggyakrabban előforduló üzletpolitikai célú marketingcélokat segítő juttatások adózását foglaljuk össze az Szja törvény idevonatkozó rendelkezései alapján. Mielőtt az egyes juttatásokra térek, fontos megemlíteni, hogy az Szja törvény szabályait abban […] Tovább

Az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtások, valamint a nemzetközi és a belföldi fordított adózás összefüggései – példák

Dr. Csátaljay Zsuzsanna adózás
Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna - áfa szakértő, jogász

Tételezzük fel, hogy egy román cég egy belföldön lévő ingatlanépítkezés során festést és burkolást vállal belföldi adóalany megrendelőnek. Mivel ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásról van szó és az ingatlan belföldi, a román vállalkozó szolgáltatásnyújtása belföldön teljesített. Tekintettel arra, hogy a megrendelő belföldi adóalany, a szolgáltatásnyújtónak csak akkor kell belföldön beregisztrálni, ha a szolgáltatással állandó telephelye keletkezik a […] Tovább

Mikor kell bejelentkezni a belföldi adóalanynak másik országban?

Dr. Csátaljay Zsuzsanna adózás
Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna - áfa szakértő, jogász

Amennyiben a belföldi adóalany olyan szolgáltatást nyújt a megrendelőnek, amely a főszabály szerint, azaz annak gazdasági letelepedettsége szerinti országban minősül teljesítettnek, akkor magyar áfa nélküli számlát abban az esetben lehet felé kibocsátani, ha nem belföldi gazdasági letelepedettségéhez kapcsolódik a szolgáltatás. Ilyenkor a belföldi szolgáltatásnyújtónak nagy valószínűséggel be kell regisztrálnia az ottani hozzáadottérték-adó alá, feltéve, hogy az ottani szabályok szerint állandó telephelyet keletkeztet ez a szolgáltatása.  Tovább

Régi kata-alanyok HIPA-bevallása 2022-re

dr. Kovács Attila hipa, KATA
dr. Kovács Attila

Szerző: dr. Kovács Attila - ügyvéd

A régi kata-alanyiság mint adózási jogállás megszűnését követően 2022. szeptember 1-jétől a magánszemély vállalkozók az Szja törvény hatálya alá kerültek (átalányadózást választva, annak hiányában a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alá), a nem magánszemély vállalkozók pedig – át- vagy visszakerülve a számvitelről szóló törvény hatálya alá – kisvállalati adóalanyiságot választva, annak hiányában a társasági adó hatálya alá.  Tovább

Az egyéni vállalkozó néhány társadalombiztosítási jogállása többes jogviszonyban

Széles Imre társadalombiztosítás
Széles Imre

Szerző: Széles Imre - főosztályvezető, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjellenőrzési Főosztály

Gyakran merül fel a kérdés a többes jogviszonyban álló vagy valamely pénzbeli ellátásban részesülő egyéni vállalkozó társadalombiztosítási jogállását, valamint társadalombiztosítási kötelezettségeit illetően. A következőkben ezt a problémát járjuk körül a legjellemzőbb helyzetek sorra véve. Egyéni vállalkozás munkaviszony mellett A legáltalánosabb eset. Amennyiben az egyéni vállalkozó heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, nem terheli a […] Tovább