Aktuálisan a táppénzről és az örökbefogadói díjról

Farkasné Gondos Krisztina bérszámfejtés, munkaügy, társadalombiztosítás
Farkasné Gondos Krisztina

Szerző: Farkasné Gondos Krisztina - bér- és tb-szakértő

Táppénz Táppénzre jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik és a Tbj. szerint meghatározott mértékű társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett – 2023-ben ez 18,5%. A táppénzre való jogosultság idejét befolyásolja a keresőképtelenség ideje, a folyamatos biztosításban töltött idő, valamint a táppénzelőzmény. Táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség idejére jár, legfeljebb azonban a […] Tovább

Az egyéni vállalkozó néhány társadalombiztosítási jogállása többes jogviszonyban

Széles Imre társadalombiztosítás
Széles Imre

Szerző: Széles Imre - főosztályvezető, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjellenőrzési Főosztály

Gyakran merül fel a kérdés a többes jogviszonyban álló vagy valamely pénzbeli ellátásban részesülő egyéni vállalkozó társadalombiztosítási jogállását, valamint társadalombiztosítási kötelezettségeit illetően. A következőkben ezt a problémát járjuk körül a legjellemzőbb helyzetek sorra véve. Egyéni vállalkozás munkaviszony mellett A legáltalánosabb eset. Amennyiben az egyéni vállalkozó heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, nem terheli a […] Tovább

A tb-kötelezettségeket érintő 2020. évi változásokról

Széles Imre társadalombiztosítás
Széles Imre

Szerző: Széles Imre - főosztályvezető, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjellenőrzési Főosztály

A 2020. évi társadalombiztosítási jogszabályi változások meghatározó része – különös tekintettel a kötelezettségek alakulására – az új Tbj. 2020. évi július 1-jei hatályba lépéséből következik, így az új előírások többségét csak ettől a dátumtól kell alkalmazni. Tovább

Gazdasági társaság tagjainak társadalombiztosítási minősítése

Kelemen Hilda, Bálóné Mazák Katalin társadalombiztosítás

Szerző: Kelemen Hilda, Bálóné Mazák Katalin - adótanácsadók

A gazdasági társaságok (kft., bt. és kkt.) többsége családi vállalkozásként működik, amelynek tevékenységében és irányításában a tulajdonosok is aktívan részt vesznek. A tagok többféle formában, többféle szerződés alapján végezhetnek tevékenységet, amelyek eltérő társadalombiztosítási helyzetet, és ennek következményeként eltérő kötelezettségeket eredményezhetnek. A tagok biztosítási jogviszonyának helyes minősítése – a szabályozás bonyolultsága miatt – sokszor még a társadalombiztosításban jártas szakemberek számára is nehézséget okoz. Tovább

A foglalkoztatással összefüggő iratok megőrzése – új szabály

Széles Imre társadalombiztosítás
Széles Imre

Szerző: Széles Imre - főosztályvezető, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjellenőrzési Főosztály

A biztosítási és járulék-, illetve szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség módosításai mellett nem sok szó esett a foglalkoztatókat érintő új nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről. A társadalombiztosítási nyilvántartás vezetésére kötelezett vállalkozások az általuk foglalkoztatott biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a […] Tovább

A nyugdíjasként kezelt nem nyugdíjas, bejelentetlen foglalkoztatottnak minősül

Széles Imre nyugdíj, társadalombiztosítás
Széles Imre

Szerző: Széles Imre - főosztályvezető, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjellenőrzési Főosztály

Az első olyan 08-as (a 2019. január hóra vonatkozó) bevallás benyújtása megtörtént, amelyben a nyugdíjas munkavállalók vonatkozásában csak a 15 százalékos személyi jövedelemadóról kellett számot adni, és a folyamatosan érkező idevágó kérdések számos problémát és ellentmondást vetnek fel, amelyekkel érdemes foglalkozni. Tovább

Állhat-e biztosítási jogviszonyban a nyugdíjat igénylő?

Széles Imre nyugdíj, társadalombiztosítás
Széles Imre

Szerző: Széles Imre - főosztályvezető, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjellenőrzési Főosztály

Előző blogbejegyzésünk után, ha már a nyugdíjas munkavállalóknál tartunk, érdemes megemlítenünk, hogy 2018. július 26-tól hatályát veszítette a Tny. törvény 18. § (2), illetve (2a) bekezdésének arra vonatkozó előírása, hogy az igénylő azon a napon, amelytől a nyugellátás folyósítását kéri, nem állhat biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban. Az említett időponttól igényelt nyugellátások tekintetében már nem áll […] Tovább

A nyugdíjas munkavállalók biztosítási kötelezettségének a megszűnése 2019-ben

Széles Imre társadalombiztosítás
Széles Imre

Szerző: Széles Imre - főosztályvezető, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjellenőrzési Főosztály

A Tbj. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében nem terjed ki 2019. január 1-jétől a biztosítás az Mt. szerinti munkaviszonyban álló sajátjogú nyugdíjas dolgozókra. Fontos hangsúlyozni, hogy a Tbj. 5. § (1) a) pontjában említett – nem az Mt. hatálya alá tartozó jogviszonyban álló – nyugdíjas személyek (pl. nyugdíjas közalkalmazott) vagy más jogviszonyban […] Tovább