Áfatörvény-változások 2023-ra

Dr. Csátaljay Zsuzsanna áfa

A karácsonyi szünet előtt tekintsünk még át vázlatosan néhány, januárban hatályba lépő módosítást az áfatörvényben.

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna - áfa szakértő, jogász

Ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek 

Törvényi szinten is az áfa szerinti új ingatlanok körébe emelte a jogalkotó a funkcióváltással létrejövő ingatlanokat, illetve aktualizálta azon eljárások, illetve dokumentumok körét, amelyek egy ingatlan létrejöttét, használatba vételét igazolni tudják. Ennek megfelelően kiegészítésre kerül az áfatörvény sorozatjellegű ingatlanértékesítésekre vonatkozó rendelkezése is.

A törvénymódosítás továbbá – részben a fentiekkel összhangban – pontosítja, illetve kibővíti az építési, szerelési munkák kapcsán azon esetek körét, amikor a fordított adózás szabályai alkalmazhatóak. Egyrészt ugyanis kifejezetten említésre kerül, hogy alkalmazhatóak a fordított adózás szabályai azokban az esetekben, ahol ezen munkák – egyebek között – az ingatlan rendeltetésének megváltoztatására irányulnak, másrészt azokban az esetekben is, amelyeknél építési engedélyre, egyszerű bejelentésre ugyan nincs szükség, de a munkák elvégzéséhez szükséges bármilyen más hatósági engedély megszerzése vagy bejelentés megtétele. A törvény a fenti szabályok alkalmazhatósága kapcsán átmeneti rendelkezéseket is tartalmazna.

A fenti módosítások a korábbi jogértelmezést emelik be az áfatörvénybe, azonban az egyedi esetekben az elvi, jogszabályi szintű rendezés továbbra is kérdéseket vethet fel – például minden típusú bejelentés fordított adózást eredményez-e?

Ugyancsak módosultak az – áfatörvényben meghatározott – lakóingatlanok értékesítése kapcsán a kedvezményes áfakulcs alkalmazhatóságára vonatkozó szabályok.

A törvénymódosítás egyrészt az áfatörvénybe emelte egy korábbi kormányrendelet rendelkezését, amely szerint a meghatározott lakóingatlanok (150, illetve 300 négyzetmétert meg nem haladó hasznos alapterületű, félkész vagy új lakások) értékesítése esetében az 5 százalékos kedvezményes adómérték alkalmazandó a 2025. január 1-je előtt teljesített értékesítések esetében. Másrészt, a kormányrendeletet kiegészítve, meghosszabbításra kerül az átmeneti rendelkezés – így a kedvezményes áfakulcs – alkalmazhatósága is. Az átmeneti rendelkezések értelmében ugyanis a kedvezményes áfakulcsot kell alkalmazni abban az esetben, ha a lakóingatlan-értékesítés teljesítési időpontja a 2025. január 1. napjával kezdődő és a 2028. december 31. napjával záruló időszakra esik, feltéve, hogy a vonatkozó engedély 2024. december 31. napjáig véglegessé vált, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet legkésőbb 2024. december 31. napján bejelentették. Ezzel a gyakorlatban, a kormányrendelethez képest minden eleme meghosszabbításra kerül a kedvezményes áfakulcs alkalmazhatóságának.

Forintban feltüntetendő adó a számlán

Ez alapján a számlán csak abban az esetben kell forintban feltüntetni az áthárított adó összegét külföldi pénznemben történő számlázás esetén, ha az a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, amelyet a kibocsátott számla kísér, belföldön adóztatandó. Ez azért fontos például, mert az uniós egyablakos rendszer (OSS) magyarországi alkalmazása esetén, ha a magánszemély felé más tagállambeli és az ottani áfát kell felszámítani, a számlán nem észszerű elvárni az adó forintban történő feltüntetését is.

Távértékesítés

A törvénymódosítás kiegészíti továbbá a távértékesítésre vonatkozó eljárási szabályokat, amennyiben az adózó az uniós egyablakos rendszeren (OSS) keresztül történő adóbevallást és befizetést választja. Az új rendelkezés egyértelműsíti, hogy azon tagállamok tekintetében is az egyablakos rendszert kell alkalmazni a Közösségen belüli távértékesítés utáni áfa bevallására és befizetésére, ahol az adóalany egyébként gazdasági céllal telepedett le, ellentétben a nem adóalany részére teljesített szolgáltatással, ahol is kizárt az egyablakos rendszer keretében történő adózás abban a tagállamban, ahol gazdasági letelepedettséggel rendelkezik a szolgáltatásnyújtó.

További adótörvény- és számviteli változások lépnek életbe január 1-jétől, melyekről egynapos ADÓKONFERENCIA 2023 előadásunkon tudhat meg többet szakértőinktől. A résztvevők ajándékba kapják az „Adóváltozások 2023” című e-könyvünket. Jelentkezzen itt!