Az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtások, valamint a nemzetközi és a belföldi fordított adózás összefüggései – példák

Dr. Csátaljay Zsuzsanna adózás
Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna - áfa szakértő, jogász

Tételezzük fel, hogy egy román cég egy belföldön lévő ingatlanépítkezés során festést és burkolást vállal belföldi adóalany megrendelőnek. Mivel ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásról van szó és az ingatlan belföldi, a román vállalkozó szolgáltatásnyújtása belföldön teljesített.

Tekintettel arra, hogy a megrendelő belföldi adóalany, a szolgáltatásnyújtónak csak akkor kell belföldön beregisztrálni, ha a szolgáltatással állandó telephelye keletkezik a belföldi szabályok szerint. 

Első esetben tegyük fel, hogy a cég csak két hétig végez munkát az építkezésen.

Ha egyéb körülmények nem utalnak ennek az ellenkezőjére, a román cégnek nem keletkezik állandó telephelye belföldön, ezért a román adószámáról kell a nemzetközi fordított adózás szabályai szerint kiállítani a számláját, amely alapján a belföldi adóalany megrendelő adózik önbevallással. 

A második esetben a román cég belföldi munkája hat hónapig tart, amelynek eredményeképpen a hozzáadottérték-adó alkalmazásában állandó telephelye keletkezik Magyarországon, még akkor is, ha ez a cégiratokban nem is jelenik meg. A belföldi állandó telephelyen keresztüli szolgáltatásnyújtás okán be kell regisztrálnia belföldön, mert a nemzetközi fordított adózás alkalmazását kizárja a szolgáltatásnyújtó teljesítéssel legközvetlenebbül érintett állandó telephelye. Mivel azonban belföldön nyilvántartásba vett adóalannyá kell válnia a román cégnek, következő lépésként más belföldi adóalanyhoz hasonlóan meg kell vizsgálni, hogy a szolgáltatása nem tartozik-e az Áfa tv. 142. §-ában szabályozott belföldi fordított adózás esetköreinek valamelyikébe. 

Az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint építésiengedély-köteles beruházással összefüggésben végzett szolgáltatásnyújtásnak minősülő építési-szerelési vagy egyéb szerelési munka fordítottan adózik. A hivatalos hatósági álláspont a szerelési munkát kiterjesztően értelmezi és idetartozónak tekinti a példában szereplő festést, burkolást is, ezért ha építésiengedély-köteles maga a beruházás, akkor a román cégnek is fordított adózással kell számláznia. 

Nem összetévesztendő azonban ez a belföldi fordított adózás a nemzetközi fordított adózással. A belföldi fordított adózás során a fordított adózású kitételt tartalmazó számlát a román cégnek a belföldi adószámáról kell kiállítani, mivel a fordított adózás feltétele, hogy két normál adózású, belföldön nyilvántartásba vett adóalany közötti ügylet történjen. A belföldi fordított adózás alkalmazandóságának alapfeltétele, hogy arra az adott szolgáltatásra ne lehessen alkalmazni a nemzetközi fordított adózást, mint ahogy a példa szerinti esetben sincs arra lehetőség a belföldi állandó telephely megalapozása okán. 

A helyes számlázásra a belföldi számlabefogadónak is figyelnie kell, hiszen ha a román cégtől belföldi egyenes adózású számlát fogad be a szóban forgó szolgáltatásról, amely adóösszeget levonásba is helyez, az adóhatóság adóhiányt állapíthat meg a terhére.

Ehhez hasonló „áfa-finomságokról” sokkal többet tanulhat a június 9-én induló, 5 alkalmas ÁFA AKADÉMIA tréningemen. Már csak 2 hely maradt! Részletek és jelentkezés itt: https://afaakademia.hu/