Befogadott számlákkal kapcsolatos korrekciók határon átnyúló ügyleteknél

Dr. Csátaljay Zsuzsanna számlázás
Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna - áfa szakértő, jogász

Amikor az adóalanynak külfölditől igénybe vett fordított adózású szolgáltatás megrendelőjeként (ún. szolgáltatásimportként) vagy fordított adózású termék beszerzőjeként (fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termékértékesítés) vagy Közösségen belüli termékbeszerzőként keletkezett önbevallással áfa-kötelezettsége bejövő bizonylat alapján, akkor ha az eladó, szolgáltatásnyújtó utóbb módosítja a számlát, ez a belföldi adóalany számlabefogadónak nemcsak a levonható, de a fizetendő adójára is hatással lehet. 

Ezeknél az ügyleteknél főszabály, hogy a fizetendő és a levonható adó változásának mindig együtt kell mozognia, azok nem kerülhetnek eltérő időszakra. 2013-tól ez a törvényszerűség kifejezetten szerepel is az Áfa tv. 132. §-ában, míg korábban csak az Áfa tv. 119. §-sal való együttes értelmezéssel, illetve az uniós bírói esetekből (Ecotrade Spa, Uszodaépítő Kft., Böckemüll-ügy), valamint az áfa-rendszertani értelmezésből lehetett levezetni, ezért is megoszlottak a szakmában a vélemények e tekintetben. E sorok írója a 2013 előtti időszak tekintetében is azon az állásponton van, hogy ez a helyes értelmezés. 2014-től ezt a rendelkezést az Áfa tv. 153/C. § (3) bekezdése tartalmazza. 

Amennyiben a termékértékesítő, szolgáltatásnyújtó az ellenérték összegére kiterjedő hatással módosítja számláját, a belföldi adóalany termékbeszerzőnek, szolgáltatás-igénybevevőnek első lépcsőben a fizetendő adója módosul. Ha a számlán szereplő ellenérték összege nő, akkor az általa önbevallással fizetendő adó összege is nőni fog. Így az eredeti időszakra vonatkozó önellenőrzéssel kell figyelembe venni a különbözetet fizetendő adó növekedésként. 

Azonban ha az adóalany rendelkezik levonási joggal, akkor a 153/C. § (3) bekezdése alapján ugyanezen időszakban kell figyelembe vennie a levonhatóadó-növekedést is, így marad adósemleges a korrekciót követően is az ügylet. Ha azonban a helyesbítés eredményeképpen az ellenérték és így belföldi adóalanyunknál a fizetendő adó csökken, akkor a fizetendő adó csökkenést önellenőrzés nélkül a számla kézhezvétele szerinti adóbevallásban kell figyelembe venni a 153/B. § alapján. Ez a bevallás jelöli ki a levonható adó csökkenés figyelembevételének adóbevallását is, tehát ugyanúgy a kézhezvétel bevallásában kerül sor annak szerepeltetésére is, szintén megőrizve az adósemlegességet. 

Összefoglalva megállapítható, hogy az Áfa tv. 153/C. § (3) bekezdése alapján a fordított adózású ügyleteknél és a közösségi termékbeszerzésnél a korrekcióból származó levonható adókülönbözetet mindig abban a bevallásban kell figyelembe venni, amelyikben a fizetendő adókülönbözetet el kell számolni. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a külföldi számlakibocsátó a korrekciós számlával megnöveli az ellenértéket, a belföldi számlabefogadónak a fizetendő és a levonható adó növekedést is önellenőrzéssel kell elszámolnia. Ha pedig a korrrekció eredményeképpen utólag csökken az ellenérték, akkor nemcsak a fizetendő adó csökkenése az Áfa tv. 153/B. § alapján, hanem a levonható adó csökkenése (ami fizetendő adóként jelenik meg a bevallásban) is a korrekciós számla befogadó általi kézhezvételének bevallásában számolandó el.

A nemzetközi áfa-rendszer és annak egyes jogintézményei nem önállóan, kiragadva léteznek, hanem az egységes áfa-rendszer szerves részei. A nemzetközi áfa-ügyleteknél különösen fontos az összefüggő látásmód, mert az egyes szabályok egymást feltételezik, ezért szinte lehetetlen kiragadva elemezni azokat.

Ezért szeretném szíves figyelmébe ajánlani A Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása című könyvemet, amely a határon átnyúló, valamilyen külföldi elemet tartalmazó áfa-szabályokat mutatja be, de nemcsak a törvény paragrafusai szerint egymás után haladva, hanem a részletszabályok ismertetése mellett szándékoltan azok összefüggéseinek, egymásra hatásának és az egyéb áfa-szabályokhoz való kapcsolódási pontjainak bemutatására helyezve a hangsúlyt. Részletes tartalom és megrendelés: itt.