Bővül a transzferár-szabályok alkalmazására kötelezettek köre

Berényi Mariann transzferár ,

2015. január 1-jétől mindazon cégek kapcsolttá válnak, akiknek közös ügyvezetőjük van. A 161. számú Magyar Közlönyben jelent meg a 2015-ös adóváltozásokról szóló törvény, és ebben, a társasági adó módosításáról szóló részben elsők között rendelkeztek a kapcsolt vállalkozások körének bővítéséről.

Szerző: Berényi Mariann - könyvvizsgáló, okleveles adószakértő
Könyvelők Lapja (folyóirat), időszakos szerző
Transzferár a gyakorlatban 2016
Transzferár a gyakorlatban 2015
Előadó (Transzferár-nyilvántartás, kapcsolt vállalkozások)

A kapcsolt vállalkozás fogalma a korábbi szabály [Tao tv. 4. § 23. pont] szerint:

a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik;

b) az adózó és az a személy, amely az adózóban – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik;

c) az adózó és más személy, ha harmadik személy – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni;

d) a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az a)–c) alpontban meghatározott viszonyban áll;

e) az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval aza)–c) alpontban meghatározott viszonyban áll;

kiegészült az alábbi f) ponttal:

f) az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg.

Mi tehát a vállalkozások teendője a 2015. január 1-jét követő első munkanapok egyikén?

Fel kell deríteni, hogy társaságuk ügyvezetője másik társaságban ügyvezető-e. Ezzel a másik társasággal kapcsolt viszonyba kerültek a törvény erejénél fogva az adóév első napjától. További vizsgálat során azt is fel kell deríteni, hogy szerződéses kapcsolat van-e a két társaság között. Ha ez fennáll valamely ügylet kapcsán, akkor adózónak 15 napon belül (2015. január 15-ig) bejelentési kötelezettsége van. Fontos figyelni arra is, hogy nem csak az írásbeli szerződés minősül szerződésnek, valamint hogy vannak olyan szerződéses ügyletek, amelyek nem kerülnek számlázásra sem, adott esetben ingyen nyújtja egyik cég a másiknak (pl. kezességvállalás).  Ha van szerződéses kapcsolat, akkor az adóév során figyelemmel kell lenni a piaciár-alkalmazásra, vagy ha az adózó ettől eltérő árat alkalmaz, akkor előre tervezendő az adóalap-korrekció, amely növelés, ha az adóalap alacsonyabb 2015 végén az alkalmazott ár miatt, mintha piaci áron bonyolódott volna az ügylet, és csökkentés, ha az adóalap magasabb 2015 végén, mint piaci ár mellett lett volna, és az adózó rendelkezik a másik fél nyilatkozatával az adóalap-korrekcióról, illetve annak mértékéről. Az adóalap-korrekciós kötelezettségen túlmenően az adóévet követően nyilvántartási kötelezettsége is van az adózónak a kapcsolt vállalkozásaival bonyolított ügyletei tárgyában, amennyiben nem vonatkozik rá a nyilvántartás készítése alóli mentesség.

Kapcsolt vállalkozásként további törvényi szabályok is vonatkoznak az adózóra. Így a készpénzforgalma tekintetében bejelentési kötelezettsége van értékhatár felett, közös adóalap vonatkozik a kapcsolt vállalkozásokra iparűzési adó, reklámadó és innovációs járulék vonatkozásában. A Tao törvény adóalap-növelő, -csökkentő tételei számtalan speciális szabályt állapítottak meg a kapcsolt vállalkozásokra. Fontos az illetéktörvény, a kisadózókra vonatkozó törvények áttekintése kapcsolt viszony szempontjából, és nem utolsósorban az áfatörvény is rögzít fontos szabályokat a piaci ár alkalmazására vonatkozóan.

Érdemes a jogszabályokban rögzített új szabályokat minél előbb áttekinteni és alkalmazni, mert az első teendőtől, a bejelentési kötelezettségtől kezdődően folyamatosan felléphetnek olyan események, amelyek a kapcsolt vállalkozásokat eltérő megítélés alá helyezik. Továbbá igen fontos a piaci ár alátámasztásának dokumentumait év közben folyamatosan beszerezni, hogy év végén a nyilvántartás készítésekor már rendelkezésre álljanak ezek az információk.


TRANSZFERÁR A GYAKORLATBAN 2016
TRANSZFERÁR A GYAKORLATBAN 2016 (szakkönyv)
Szabályozás, Kapcsolt vállalatok, Bevallás, Ellenőrzés
Szerző: Berényi Mariann (transzferár szakértő, könyvvizsgáló, okleveles adószakértő, Transzferaudit)