Egyszerűsített végelszámolás a KATA után

Morvai Natália KATA

Az biztos, hogy örök időkre megjegyezzük a „2022-es KATA-nyarat”, de nem fogjuk felejteni a dolgos őszi és téli hónapokat sem. Talán minden idők legnagyobb végelszámolási lavinája indult el 2022 nyarán.

Szerző: Morvai Natália - okleveles adószakértő

A végelszámolás tárgya az a vagyon, amivel a cég rendelkezik az egyszerűsített végelszámolás (a továbbiakban: EVSZ) megkezdésekor, illetve amit a végelszámolás folyamatában szerez.

A cég végelszámolása egyszerűsített módon történhet, ha a társaság:

 • a Számviteli törvény szerinti könyvvizsgálatra nem kötelezett, és
 • a végelszámolás kezdő időpontjától 150 napon belül a végelszámolást befejezi.

Az EVSZ ismérvei és előnyei az általános végelszámolással szemben néhány példa alapján:

 • legfeljebb 150 napig tart;
 • végelszámoló választására nem kerül sor, az ilyen irányú feladatokat a cég vezető tisztségviselői látják el;
 • nem a Cégbíróságnak, hanem a NAV-nak kell jelezni;
 • a NAV értesíti elektronikusan a cégbírót, aki a cégközlönyben közleményt tesz közzé az EVSZ megindításáról;
 • vitatott követelések kizárják az EVSZ-t;
 • a Cégbíróság felé csak egyszer, a végén kell iratanyagot benyújtani, viszont menet közben minden bevallási kötelezettséget teljesíteni kell a NAV felé;
 • kötelező iratminta-használati kötelezettség van.

Az EVSZ megszüntetésének és a cég (tovább)működésének az elhatározása: a legfőbb szerv az EVSZ megszüntetését és a cég működésének folytatását is elhatározhatja a folyamatban. A határozat meghozatalát követő 8 napon belül az adóhatóság felé bejelentési kötelezettsége lesz a ’T201T nyomtatványon, a Cégbíróság a NAV-tól értesül.

Az EVSZ-hez nem kell ügyvéd, de kellő körültekintés és szakmai ismeret igen. 

A 150 napos befejezési határidő praktikusan azt jelenti, hogy a cégnek a végelszámolás elhatározásakor nincsenek – nem lehetnek – peres ügyei, jogvitái, amelyek hátráltatnák az egyszerűsített végelszámolás lefolytatását. Vitatott hitelezői igény esetén az egyszerűsített végelszámolás helyett a cég köteles a végelszámolásra vonatkozó általános szabályok szerint eljárni [Ctv. 115/A. § (1)]. Ekkor már ügyvéd bevonása szükséges, és a folyamat hosszabb és drágább lesz.

Amennyiben a cég az egyszerűsített végelszámolást nem fejezi be a rendelkezésre álló határidőn belül, és nem tér át a végelszámolás általános szabályainak alkalmazására, úgy a Cégbíróság visszafordítja a folyamatot. Ez a folyamat automatikusan, végzéssel a NAV felé történik az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját követő 211 napon.

Mik lehetnek az akadályok az EVSZ előtt?:

 • fizetésképtelenség: ez esetben nem határozható el végelszámolás;
 • büntetőjogi intézkedések;
 • folyamatban lévő hatósági, bírósági eljárások.

Általános tudnivalók

 1. AZ EVSZ megkezdését megelőző, nulladik lépésként az egyik legfontosabb a megszűnésidöntés-előkészítés. Többek között az esetleges pótbefizetés kérdésköre. Tervezni kell a megszűnési költségeket. Át kell gondolni a megszűnő társaság törzsbetéteinek tagok közötti felosztása, valamint a vagyon felosztásához kapcsolódó kérdésköröket az adózás terén (szja, tao, illeték, áfa). Valamint hatékonyabb eljárást, kevesebb akadályozó tényezőt eredményez, ha különböző hatóságoknál utánanézünk a folyószámláknak (NAV, kamarai hozzájárulás, helyi adó stb.)
 2. Jogutód nélküli megszűnés elhatározása és bejelentése: a szabályszerűen összehívott és megtartott taggyűlés jegyzőkönyve alapján hozott határozatot követően, az elhatározástól számított 15 napon belül a 22T201T nyomtatvány beküldése NAV-hoz. Az adóhatósági feldolgozás után a törzsadatokban „v. a.” (végelszámolás alatt) toldalék kerül a cégnév mögé. A végelszámolás elhatározását követően ezzel a „végelszámolás alatt” vagy „v. a.” toldattal kell a számlázást, levelezést stb. bonyolítania a vállalkozásnak.
 3. A társaság vagyoni helyzetét fel kell mérni, követeléseit be kell hajtani, tartozásait ki kell egyenlíteni, jogait érvényesíteni és kötelezettségeit teljesíteni kell. Értékesítés, hitelezői kiegyenlítések után a vagyont a cég tagjai között pénzben vagy természetben fel kell osztani részesedéseik arányában, és a cég működését meg kell szüntetni.
 4. Az EVSZ során a mérlegképes könyvelőnek el kell készítenie a záró adóbevallásokat, számviteli beszámolókat.

Ha hasznosnak találta cikkünket, az egyszerűsített végelszámolás lépésről lépésre videóképzésünk is érdekelni fogja! Nézze meg a részletes tematikát és kérje a videót itt.