Éves mérlegdosszié

Dr. Sallai Csilla számvitel

Az üzleti év vége a könyvelőváltások időszaka is, azonban ez számtalanszor úgy történik meg, hogy az új könyvelő nem kapja meg a nyitáshoz és a további könyveléshez szükséges adatokat. De kitől is kellene ezeket megkapnia? A cég rendszeresen felteszi a kezét; intézze az átadás-átvételt egymás közt a régi és az új könyvelő.

Szerző: Dr. Sallai Csilla - könyvvizsgáló, adószakértő, Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvelői Tagozatának elnöke

Ha belegondolunk, a könyvelőváltás csak egy apropó az elmúlt időszak komolyabb bemutatására, valójában minden üzleti év végére vonatkozóan szükséges lenne egy korrekt dokumentációt készíteni és azt átadni az ügyfélnek. Hiszen a mérlegdossziénak az volna a szerepe, hogy összefoglalja az eltelt üzleti évet.

Mit is „illene” összeállítani a mérlegdossziéban?:

 • beszámoló – mérleg, eredménykimutatás, szöveges magyarázatok az elfogadásra szánt formában és olyan részletező adatokkal, amely alapján könnyen megállapítható volt, hogy mely egyedi főkönyvi adatokból állt össze egy adott mérleg vagy eredménykimutatás sor;
 • végleges főkönyvi kivonat;
 • immateriális javak és tárgyi eszközök leltárai és mozgástáblái; 
 • befektetett pénzügyi eszközök – függetlenül azok jellegétől, azaz kölcsönügyletek, részesedések vagy egyéb hosszúlejáratú céllal keletkezett követelések – létét és értékelését alátámasztó adatok, számítások, azok értékét és év közbeni változását alátámasztó dokumentumok;
 • készletekről felvett leltárak és a hozzá kapcsolódó kiértékelések:
  • készletekhez kapcsolódó értékvesztések elszámolása,
  • leltáreltérésekkel kapcsolatos dokumentumok,
  • saját termelésű készletek bekerülési értékének meghatározásához kapcsolódó számítások (azaz befejezetlen, kész- és félkésztermékek utókalkulációja),
  • árukhoz kapcsolódó összehasonlító jellegű mutatók számításai (forgási sebesség, haszonkulcs, árrészszint stb.),
  • közvetített szolgáltatások egyedi nyilvántartása;
 • követelések leltára és azok létét és értékét alátámasztó dokumentumok – különös tekintettel:
  • vevői egyenlegek és azokhoz tartozó alátámasztások és visszaigazolások,
  • adott kölcsönök nyilvántartásai, hozzájuk kapcsolódó kamatszámításokkal,
  • adott letétek, kauciók alátámasztása,
  • értékvesztések analitikus nyilvántartásai,
  • behajthatatlanság vagy más ok miatt kivezetett követelések könyvelését alátámasztó dokumentumok;
 • pénzeszközök leltárai;
 • aktív és passzív időbeli elhatárolások leltára, az értékeket alátámasztó számítások és dokumentumok (számlák) másolatai;
 • saját tőkét alátámasztó számítások, táblák; 
 • céltartalék képzésére és feloldására vonatkozó dokumentumok és hozzájuk kapcsolódó számítások; 
 • kötelezettségek leltára, besorolása és azok létének tényét és értékét alátámasztó dokumentumok – különös tekintettel:
  • szállítói egyenlegek és azokhoz tartozó alátámasztások és visszaigazolások,
  • kapott hitelek és kölcsönök nyilvántartásai, hozzájuk kapcsolódó fontosabb kiemelésekkel (pl.: tartási vagy megújítási feltételek) és kamatszámításokkal,
  • kapott letétek, kauciók alátámasztása,
  • lízingügyletek egyedi nyilvántartása,
  • munkavállalókkal szembeni, illetve jövedelmekkel kapcsolatos kötelezettségek (bér és egyéb) részletezése, alátámasztása,
  • tulajdonosokkal kapcsolatos elszámolások nyilvántartása,
  • különféle hatóságokkal (adóhatóságokkal, vámhatósággal) kapcsolatos egyeztetések;
 • garanciális visszatartások, jólteljesítési garanciák érvényesítéséhez kapcsolódó dokumentumok (megállapodások, elszámolások) másolatai;
 • a teljes üzleti évre vonatkozó adószámítások, a leadott adóbevallások, illetve kapcsolódó analitikus nyilvántartások – természetesen minden olyan adónemben, amelyben az ügyfél érintett;
 • az eredmény meghatározásához tartozó számítások, ellenőrzések, felosztások, kalkulációk;
 • támogatásokkal kapcsolatos határozatok, elszámolások;
 • forgalomhoz kapcsolódó engedmények (bónusz, rabatt) nagyságát meghatározó számítások;
 • káreseményekkel, biztosítással kapcsolatos elszámolások, dokumentumok;
 • különféle értékelésekhez és átértékelésekhez kapcsolódó számítások, engedményezések; 
 • kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak számító tételek alátámasztása;
 • főkönyvi kartonok;
 • a cég működésének elemzése különféle – az ügyfél számára érthető – táblázatokkal (pl. árrésszámítás, készletmozgások stb.) és grafikonokkal.

Természetesen ezeknek a dokumentumoknak az összegyűjtése, összerendezése nem csupán egy röpke órás feladat. Egy ilyen összeállítás a könyvelő működési rendszerének a része kell, hogy legyen, hiszen ezek a dokumentumok csak előre meghatározott, a könyvelésnél standardizált rendszerből nyerhetők ki.