Mikor kell bejelentkezni a belföldi adóalanynak másik országban?

Dr. Csátaljay Zsuzsanna adózás

Amennyiben a belföldi adóalany olyan szolgáltatást nyújt a megrendelőnek, amely a főszabály szerint, azaz annak gazdasági letelepedettsége szerinti országban minősül teljesítettnek, akkor magyar áfa nélküli számlát abban az esetben lehet felé kibocsátani, ha nem belföldi gazdasági letelepedettségéhez kapcsolódik a szolgáltatás. Ilyenkor a belföldi szolgáltatásnyújtónak nagy valószínűséggel be kell regisztrálnia az ottani hozzáadottérték-adó alá, feltéve, hogy az ottani szabályok szerint állandó telephelyet keletkeztet ez a szolgáltatása. 

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna - áfa szakértő, jogász

Ha nem éri el az ottani jelenléte ezt a fokot, mert nem elég tartós vagy nem helyhez kötött vagy a megfelelő személyzet és eszközök nem állnak rendelkezésre, illetve egyáltalán nem jár a szolgáltatása ottani jelenléttel –, akkor regisztrációs kötelezettség sincs, hanem a magyar (közösségi) adószámról „áfa hatályán kívüliként” kiállított számla alapján a megrendelő fogja fordított adózással rendezni az ottani adót. 

Nem adóalanynak (például magánszemélynek) nyújtott, szintén főszabály szerint adózó szolgáltatásaink után mindig be kell jelentkeznünk abban az országban, amely országbeli gazdasági letelepedettségünk a legközvetlenebbül érintett a szolgáltatás nyújtása során, vagyis amelyen keresztül nyújtjuk a szolgáltatást.

Ugyan a szisztéma hasonló, de a konkrét végrehajtása némileg bonyolultabb azoknál a szolgáltatásoknál, amelyek a kivételek közé tartoznak a teljesítésihely-szabály alapján, tehát amelyeknél tulajdonképpen a fizikai teljesítési hely alapján kell meghatározni a teljesítés helyét. A leggyakrabban előforduló ilyen szolgáltatás az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás (például ingatlanon folytatott építés, szerelés), ahol az ingatlan fekvésének helye határozza meg az áfa szerinti teljesítési helyet vagy a fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termékértékesítés, amely az összeszerelés helyén minősül teljesítettnek. Ilyen szolgáltatás még a rendezvényekre, eseményekre, konferenciákra történő belépés biztosítása, amely az esemény helyén minősül teljesítettnek. A bejelentkezési kötelezettség megállapításához ezekben az esetekben is először a teljesítési helyet kell megállapítani, majd az adófizetésre kötelezett személyt.

Ezek után nézzük meg az adókötelezettség megállapításának gyakorlati menetét az általunk nyújtott szolgáltatásoknál lépésről lépésre:

1. Teljesítési hely megállapítása az áfatörvény teljesítési helyre vonatkozó szabályai szerint.

2. Ha a teljesítési hely belföld, akkor a magyar áfatörvény szerinti áfa-kulccsal kell kiállítanunk a számlát, ami azt jelenti, hogy ha valamilyen mentesség vonatkozik rá – tárgyi mentesség vagy adólevonással járó mentesség –, akkor mentesen, ha semmilyen mentesség nem alkalmazható, akkor áfásan (27%, 18%, 5%). Ilyenkor a magyar áfa-bevallásba mindenképpen be kell állítani.

3. Ha a teljesítési hely külföld, akkor a teljesítési hely szerinti ország áfáját kell fizetni, magyar áfa nem merül fel.

3/a Következő lépésként el kell dönteni, hogy ki az adó fizetésére kötelezett személy, azaz ki fizeti annak az országnak az áfáját: mi szolgáltatásnyújtóként (ilyenkor be kell ott adóalanyként jelentkeznünk) vagy a megrendelő.

3/b Feltételezhetően akkor kell bejelentkeznünk a teljesítési hely szerinti országban, ha a szolgáltatás megrendelője:

– vagy nem alanya a hozzáadottérték-adónak,

– vagy nem a teljesítési hely országában van adóalanyként nyilvántartásba véve,

– vagy ha a megrendelő ott nyilvántartásba vett adóalany, akkor a szolgáltatásnyújtónak akkor kell bejelentkezni, ha a szolgáltatásnyújtás teljesítése állandó telephelyet eredményez abban az országban. Ilyenkor az ottani adószámunkról állítunk ki ottani áfás számlát, az ottani bevallásunkban szerepeltetjük. A magyar áfa-bevallásunkban nem szerepel (csak tájékoztató adatként). De a bejelentkezés megítéléséhez mindig az ottani ország szabályait kell elsődlegesen figyelembe venni, mindenesetre, ha az ottani szabályok szerint mégsem kell bejelentkezni, attól még továbbra sem kell magyar áfát fizetni.

3/c Ha a megrendelő a teljesítési hely szerinti országban nyilvántartásba vett adóalany és a szolgáltatásnyújtónak a teljesítéssel közvetlenül összefüggésben nem keletkezik állandó telephelye ott, akkor az ottani megrendelő fizeti az ottani áfát (ottani importszolgáltatásként). Ebben az esetben nem kell ott bejelentkeznünk, hanem a magyar adószámunkról állítunk ki áfa hatályán kívüli szolgáltatásról számlát és a magyar áfabevallás érdemi részében nem, csak a tájékoztató adatok között szerepeltetjük.

Amennyiben a teljesítési hely külföld, akkor 2013-ig az „áfa területi hatályán kívüli” kitételt szerepeltetni kellett a számlán, de most is javasolt, annál is inkább, mert ugyan a számlának nem kötelező tartalmi kelléke továbbra sem ez a kitétel, azonban az elektronikus adatszolgáltatásban (online számla) szükséges szerepeltetni. Továbbá, ha a megrendelő közösségbeli, akkor a megrendelő közösségi adószámát is szerepeltetni kell a számlán, valamint a fordított adózásra utaló kitételt is.

Ehhez hasonló „áfa-finomságokról” sokkal többet tanulhat a június 9-én induló, 5 alkalmas ÁFA AKADÉMIA tréningemen. Ne hagyja ki, ha szeretne áfa-specialista lenni! Részletek és jelentkezés itt: https://afaakademia.hu/