Régi kata-alanyok HIPA-bevallása 2022-re

dr. Kovács Attila hipa, KATA

A régi kata-alanyiság mint adózási jogállás megszűnését követően 2022. szeptember 1-jétől a magánszemély vállalkozók az Szja törvény hatálya alá kerültek (átalányadózást választva, annak hiányában a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alá), a nem magánszemély vállalkozók pedig – át- vagy visszakerülve a számvitelről szóló törvény hatálya alá – kisvállalati adóalanyiságot választva, annak hiányában a társasági adó hatálya alá. 

Szerző: dr. Kovács Attila - ügyvéd

A régi kata-alanyiság megszűnését követő – 2022. szeptember 1-je és 2022. december 31-e közötti – második időszakról („adóévről”) iparűzési adóbevallást kell benyújtani. A „második időszakra” az adózó a többféle adóalap-megállapítási mód egyikét alkalmazza, az egyszerűsített adóalap-megállapítási módok közül – törvényi feltételek fennállása mellett – megilleti a választás joga. Lehetséges adóévi iparűzési adóalapok a Htv. 2022. december 31-ig hatályos (anyagi természetű) 39/A. § és 39/B. §-okra is figyelemmel:

  • az Szja törvény szerinti átalányadózó számára az Szja törvény szerinti átalányban megállapított jövedelem 20%-kal növelt összege, maximum az Szja törvény szerinti bevétel 80%-a,
  • a Htv. szerinti nettó árbevétel 80%-a, ha a törtévi nettó árbevétel – figyelemmel a Htv. 39/A. § (2) bekezdés második fordulatára, azaz a teljes évi 8 millió forint nettó árbevétel időarányosítással megállapított összege [8 millió forint × (122 nap/365 nap)] – nem haladja meg a 2 673 973 forintot,
  • a kisvállalati adó alanya számára a kiva-alap 20%-kal növelt összege,
  • általános szabály [Htv. 39. § (1) bekezdés] – Htv. szerinti nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke, együttes (korlátos levonásra) összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével – kötelező alkalmazása, ha az adózó egyszerűsített adóalap-megállapítás választására nem jogosult, vagy nem aszerint kíván adózni.

A második időszakról („adóévről”) – az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig (naptári éves adózónak 2023. május 31-ig) kell az iparűzési adóbevallást benyújtani, amelyben az előlegfizetési időszakra adóelőleget kell megállapítani, a megelőző adóév (4 hónap) naptári napjai alapján 12 hónapos időszakra arányosított összeg alapulvételével.

Hangsúlyozandó, a 22HIPAK nyomtatványon egy adott (első/második) időszakra csak egyféle adóalap-megállapítási módszer rögzíthető. Így ha az iparűzési adóalanyiság léte mellett a 2022. naptári év során a kata-alanyiság – a Kata törvény erejénél fogva – megszűnt, és annak következményeként az iparűzésiadóalap-megállapítási módszer (egyik adóévről a másik adóévre való) változtatása (jogszabályi feltételek módosulása, adózói döntés nyomán), szükséges, akkor a két időszakra külön nyomtatványt (adóbevallást) kell benyújtani.

[Ügyvéd szakértőnk bővebb cikke az iparűzési adóról az Adózás/Számvitel havonta megjelenő elektronikus újságban olvasható, melyre itt tud előfizetni.