Szja 1% – fontos határidők

Gottgeisl Rita Láng Noémi nonprofit ,

Változtak a teendők az Szja 1% körül a feltételek meglétének igazolása és a kiutalás tekintetében. Cikkünkben három pontban hívjuk fel a figyelmet, hogy most és a közeljövőben mire kell figyelni az Szja 1%-kal kapcsolatosan.

Szerző: Gottgeisl Rita - adószakértő, könyvvizsgáló, Adótanácsadók Egyesülete Nonprofit Tagozatának elnöke

2015-ben felajánlott Szja 1%

A 2014. évi adóbevallás elkészítése során az Szja 1%-ok felajánlásának menete és feltételei nem változtak 2015-ben. Felajánlást az a – kiutalás évének első napjától visszafelé számított 2 évvel ezelőtt (2013. évet megelőzően) jogerősen nyilvántartásba vett – civil szervezet kaphat, aki az új szabályoknak megfelelően 2014. szeptember 30-ig megteszi a regisztrációját.

A magányszemélyek nyilatkozatainak feldolgozása után most küldi meg a NAV az értesítést a civil szervezetnek a felajánlott összeg nagyságáról, melyben felhívja a figyelmet arra, hogy a korábbi évekkel ellentétben a kiutalást megelőzően további teendője nincs. A NAV a 2015-ben felajánlott Szja 1%-ot szeptember 30-ig hivatalból kiutalja a kedvezményezett szervezetnek. (Az adóhatóság a korábbi regisztráció során a 1437A vagy a 14EGYREG adatlapokon feltüntetett bankszámlaszámra utal.)

Az adóhatóság az összeg kiutalása előtt vizsgálja a köztartozás meglétét, így ha a szervezetnek köztartozása van, a felajánlott összegből először ezt rendezi a hatóság, és csak a fennmaradó összeget utalják át.

Hiába rendelkezik érvényes regisztrációval, nem kaphatja meg a neki felajánlott Szja 1%-ot az, akit a NAV az adott rendelkező évre kizárt a kedvezményezettek köréből, vagy adószáma felfüggesztett, továbbá csőd- vagy felszámolási eljárás, kényszer-végelszámolás, egyszerűsített törlési és kényszertörlési eljárás alatt áll.

A 2015-ben kiutalt összeg felhasználásával kapcsolatban 2017. május 31-ig a 15KOZ nyomtatványon kell majd beszámolni.

Regisztráció a 2016-os évre

A következő, 2016-os felajánlások fogadásához a már regisztrált szervezeteknek nincs teendője azon kívül, hogy a feltételeknek való megfelelést folyamatosan fenntartják.

Akik viszont még nem szerepelnek a NAV adatbázisában, kizárólag akkor részesülhetnek majd a 2016-os felajánlásokból, ha 2015. szeptember 30-ig előzetesen regisztrálnak.

A határidő elmulasztása jogvesztő, azaz, ha egy szervezet 2015. szeptember 30-ig nem regisztrál a NAV-nál az arra szolgáló nyomtatvány benyújtásával, akkor a 2016-ban felajánlott összeget nem fogják neki átadni, erre kimentés, méltányosság nem kérhető!

A 2016. január 1-jétől érvényes regisztrációt a 15EGYREG nyomtatvány kizárólag elektronikusan, az Ügyfélkapun keresztül való megküldésével kérheti a civil szervezet, illetve ügyfélkapus hozzáféréssel rendelkező képviselője, vagy EGYKE nyomtatványon meghatalmazott megbízottja.

A nyomtatvány szolgál mind a regisztráció megtételére, mind a regisztrációs kérelem visszavonására, a nyilvántartásból való törlés kérésére.

A szervezet a regisztráció során az Szja 1% kedvezményezettjévé válás feltételeinek fennállásáról előre nyilatkozik. Ezt követően nincs szükség arra, hogy minden évben külön nyilatkozatot, regisztrációt tegyen a feltételek fennállásáról. Ez nem jelenti azt, hogy a továbbiakban olyan szervezet is kaphatna felajánlást, aki nem felel meg a követelményeknek. A szervezet kötelezettsége, hogy az érvényes regisztrációt követően figyeljen arra, hogy 15 napon belül nyilatkozzon, ha a feltételek közül bármelyik nem teljesül. A nyilatkozat visszavonásakor az adóhatóság törli a civil szervezetett a nyilvántartásból. Akkor is törli adatbázisából, ha megállapítja, hogy a szervezet nem végez közhasznú tevékenységet, vagy bármely más feltételnek nem felel meg.

Melyek ezek a feltételek?

  1. A civil szervezet már 2014. január 1-je előtt bejegyzett egyesület vagy alapítvány (kivéve a párt, a biztosító egyesület az érdekképviseleti szerv) legyen.

Erre főleg azok a szervezetek figyeljenek, akik 2013. év vége felé adták be a bejegyzési kérelmüket, de a bejegyzésükről szóló bírósági határozat kelte már 2014. január 1-je utánra esik. Ezek a szervezetek nem felelnek meg ennek a feltételnek, így ők 2016-ban még nem részesülhetnek a felajánlásokból.

  1. A civil szervezet székhelye Magyarországon legyen.
  2. A szervezet közhasznú tevékenységet végezzen, erről nyilatkozatot kell tennie.

Nem szükséges, hogy a szervezet közhasznú jogállással rendelkezzen, de az elengedhetetlen, hogy legalább egy, a létesítő okiratba foglalt alapcél szerinti tevékenysége közhasznú legyen, és erre a létesítő okiratban hivatkozzon.

  1. A szervezet közvetlen kapcsolatban nem lehet a politikával, azaz függetlennek kell lennie politikai pártoktól, azokat semmilyen módon nem támogathatja. A függetlenségét azzal tudja alátámasztani, ha a politikai tevékenység kizárását a szervezet létesítő okirata is tartalmazza.

A regisztráció, illetve a nyilatkozatok alátámasztásához szükséges, hogy a szervezet okiratokat (hatályos létesítő okirat, jogerősítő záradékkal ellátott bírósági végzés) is bemutasson. Ezeket csatolva meg kell küldeni az adóhatóságnak. A csatolást elektronikusan lehet megtenni a kitöltött nyomtatványhoz PDF-formátumban, vagy mód van papíralapon, postai úton is megküldeni. Ez utóbbi esetben a kísérő levélben fel kell tüntetni a beküldött 15EGYREG nyomtatvány érkeztető számát (az elfogadó nyugtán szereplő NAV iktató számot)!

Nincs szükség erre, ha a szervezet a 2015-öt megelőző évek valamelyikében már részesült Szja 1% felajánlásban, igazolta a feltételek meglétét és az adatokban változás azóta nem következett be. A nyomtatványon erről a tényről nyilatkozni kell.

A sikeres regisztrációról a NAV elektronikus levélben értesíti a regisztrációt beküldő személyt, majd 2016. január 1-jén a honlapon nyilvánosságra hozza a kedvezményezettek listáját.

A civil szervezet számára adójuk 1%-át felajánlók adatainak megismerése

A 2014-es Szja 1% felajánlásakor lehetőségük volt a magánszemélyeknek megadni név- és címadataikat. Ezeket megismerheti a civil szervezet, ha azt megkéri a NAV-tól. Erre szolgál az EGYADAT elnevezésű nyomtatvány, melyet szintén szeptember 30-ig kell beadni. Kizárólag elektronikus úton történhetett a beadás. Az adóhatóság elektronikusan fogja megküldeni az adatokat a kérelmező tárhelyére. 5 nap áll rendelkezésre az adatok letöltésére. Amennyiben ezt elmulasztja kérelmező, akkor még egyszer 5 napra lehetőség van a letöltésre, ezt követően már nem lehet elérni az adatokat. Az adatokat kizárólag kapcsolatfelvételre és tájékoztatásra lehetséges 5 évig felhasználni.

A 2015-ös Szja 1% felhasználása

A 2015-ben felhasznált Szja 1%-ról 2016. május 31-ig kell majd beszámolnia a civil szervezeteknek a 14KOZ nyomtatványon. Ennek forrása lehet egyrészt a 2013-ban kiutalt és a 13KOZ nyomtatványon tartalékolt összegként megjelölt, másrészt a 2014-ben kiutalt Szja 1%. A 2013-ban kiutalt összeget teljes egészében fel kell használni 2015. december 31-ig, azt tovább tartalékolni nem lehet. A 2014-ben kiutalt összeg felhasználását viszont még 2016. december 31-ig lehet húzni, a 14KOZ nyomtatványon tartalékként kimutatni. Előfordulhat, hogy ha az előző években kiutalt Szja 1%-ok elfogytak, a civil szervezet már 2015-ben elkölti egy részét, vagy éppen az egész 2015-ben kiutalt Szja 1% összegét. Ezzel viszont – hiába 2015-ös felhasználás ez is – majd a 15KOZ nyomtatványon kell elszámolni 2017. május 31-ig.

Mivel a felhasználásnak időbeli és a felhasználás jellegét tekintve is korlátai vannak, érdemes már most, illetve folyamatosan figyelemmel kísérni az egyes években kiutalt összegek felhasználását, hogy a KOZ beszámoló elkészítésekor ne érjen senkit meglepetés, ami egy esetleges visszafizetési kötelezettséggel járna.