SZJA 1% kedvezményezetté válás feltételei

Gottgeisl Rita Láng Noémi szja
Szerző: Gottgeisl Rita - adószakértő, könyvvizsgáló, Adótanácsadók Egyesülete Nonprofit Tagozatának elnöke

2015 január 1-jétől csak akkor lehet megkapni a felajánlott összeget, ha a szervezet előzetesen regisztrált az adóhatóságnál az EGYREG nyomtatványon. A regisztráció során a szervezet

 • az adatlapon kéri a regisztrálását az SZJA 1% felajánlásban részesülők közé;
 • közli a kiutaláshoz szükséges adatait;
 • nyilatkozik arról, hogy közhasznú tevékenységet végez;
 • csatolja a jogerősítő záradékkal ellátott bírósági végzést a nyilvántartásba vételről, illetve a hatályos létesítő okiratát, melyekkel a jogosultsági feltételek fennállását igazolja.

A regisztrációt egyszer kell elvégezni, mely visszavonásig érvényes. A regisztráció visszavonását kezdeményezheti

 • ugyanezen a nyomtatványon maga a regisztrált kedvezményezett, továbbá
 • a NAV is, ha a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy a szervezet már nem felel meg a törvényi feltételeknek.

Amennyiben a szervezet életében olyan változás következik be, mely miatt már nem tud megfelelni az előzetes regisztráció feltételeinek, a változást követő 15 napon belül köteles ezt bejelenteni a NAV-nak! A változás dátumaként a változás bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés jogerőre emelkedésének dátumát, illetve – ha a változás nem a bíróságon bejegyzendő adat – a tudomásra jutás dátumát kell figyelembe venni.

Figyelem! Ez azt jelenti, hogy nem elegendő az a tény, hogy a szervezet szerepel az adott rendelkező évre az SZJA 1%-os kedvezményezettek listáján! Kizárólag az alábbi – a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szftv.) 4. § (1) bekezdésében megfogalmazott – körülmények folyamatos és együttes fennállása esetén jogosult az SZJA 1% fogadására a civil szervezet:

 • a civil szervezet formája: egyesület (kivéve párt, biztosító egyesület, munkaadói és munkavállalói érdekképviselet) vagy alapítvány, közalapítvány, melyet
 • a bíróság legalább a rendelkező nyilatkozat évét megelőző két évvel nyilvántartásba vett,
 • székhelye belföldön található,
 • közhasznú tevékenységet végez (függetlenül attól, hogy rendelkezik-e a bíróságon bejegyzett közhasznú jogállással) és
 • közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

Az ellenőrzés során tehát a NAV vizsgálni fogja, hogy a regisztrációt követően történt-e olyan változás, mely miatt a szervezetnek töröltetnie kellett volna magát a vizsgált időszakra vonatkozóan. Ha azt állapítja meg a vizsgálat, hogy

 • a szervezet belföldi székhelye megszűnt,
 • már nem szerepel a létesítő okiratában közhasznú tevékenység, vagy a létesítő okiratában szereplő közhasznú tevékenységét nyilatkozatával ellentétben ténylegesen nem végzi,
 • közvetlen politikai tevékenységet folytat,

azt a következtetést fogja levonni, hogy a szervezet nem volt jogosult az SZJA 1% fogadására, a kiutalt összeget jogtalanul használta fel.

Regisztrációval már rendelkező kedvezményezettek esetén

 • szeptember 15-ig a NAV értesítette a kedvezményezetteket a 2018-ban felajánlott SZJA 1% összegéről (internetes oldalán tájékoztatást tesz közzé);
 • szeptember 30-ig a felajánlott összeg kiutalásra kerül;
 • október 15-től kérhető a 18EGYAD nyomtatványon a 2018-ban SZJA 1%-ot felajánlók adata azon magánszemélyek esetén, akik ehhez a hozzájárulásukat megadták, a NAV ezt 30 napon belül küldi meg térítésmentesen;
 • ha még nem történt meg, és szeretnénk megismerni a 2017. évre vonatkozóan is a felajánlók adatait, akkor ennek kikérésére, az ún. EGYADAT adatlapon utoljára október 12-ig van lehetőség;
 • az adatok érzékeny személyes adatnak minősülnek, így a szervezetnek rendelkezni kell az adatbiztonságot garantáló szabályzattal (GDPR);
 • december 31-ig fel kell használni (jogszerűen!) a 2016-ban kiutalt és 2017. december 31-ig el nem költött, a 16KOZ nyomtatványon tartalékolt összegként szereplő SZJA 1%-ot!

 

Regisztrációval még nem rendelkező civil szervezetek esetén egyetlen nagyon fontos határidő van! Amennyiben szeretnének kedvezményezettként regisztrálni a 2019. évi rendelkező évtől, ezt a 18EGYREG jelű adatlapon tehetik meg 2018. október 1-ig, amennyiben a jogosultsági feltételeknek megfelelnek.