25 év alatti fiatalok adókedvezménye 2022-től

Horváthné Szabó Beáta adózás
Szerző: Horváthné Szabó Beáta - adószakértő

2022. január 1-jétől új, adóalapot csökkentő kedvezmény számolható el az szja-ban [Szja tv. 29/F. §]. Kedvezményre jogosult minden 25. életévét be nem töltött fiatal, mindaddig a hónapig amelyben a 25. életévüket betöltik. Jogosultsági hónapként azok a hónapok vehetők figyelembe, amelyekben a fiatal a 25. életévét még nem töltötte be, valamint az a hónap, amelyben betölti. Ha a jogosultság az adóév egészében nem áll fenn, és a jogosultsági hónapokban megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelem másként nem állapítható meg, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelemnek a jogosultsági hónapokkal arányos részeként kell figyelembe venni.

Az általános szabályoktól eltérően a fiatalnak nem kell nyilatkozatot tennie a kedvezmény érvényesítésére vonatkozóan, mivel a 25 év alattiak kedvezményének érvényesítése az életkor ismeretében nyilvánvaló. Nyilatkozatot akkor kell tenni, ha a kedvezmény figyelembevételét az adott kifizetőnél nem kéri, vagy csak a jövedelem meghatározott részére szeretné érvényesíteni.

Kedvezményre jogosítanak a valamely jogviszonyra tekintettel megszerzett jövedelmek, mint a foglalkoztatótól származó önálló és nem önálló tevékenységből származó bérek, díjak, valamint a vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, az átalányadózást alkalmazó vállalkozó átalányban megállapított jövedelme, a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme stb. 

Nem érvényesíthető kedvezmény más önálló tevékenységből származó jövedelmek esetében, mint például a bérbeadásból, magánszálláshely-szolgáltatásból származó jövedelmekre, továbbá az egyéb jogcímen megszerzett jövedelmekre és a külön adózó jövedelmekre sem. 

A kedvezmény nem eredményez korlátlan alanyi adómentességet. Az összevont adóalapból levonható összeg együttvéve adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzataként megállapított összeg. Ez azt jelenti, hogy 2022-ben a 2021. július hónapra közzétett bruttó átlagkereset összegét kell figyelembe venni, mely 433 700 Ft.

A kedvezmény összege az átlagkeresetek növekedésével évről évre emelkedni fog.

A kedvezmény nincs hatással a magánszemélyt terhelő egyéni járulékfizetési kötelezettségre, valamint a foglalkoztatót terhelő szociális hozzájárulási és szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettségre. 

A fiatalok kedvezménye a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. A családi kedvezmény a másik jogosulttal, azaz a házastárssal, a gyermek szülőjével közösen is érvényesíthető, megosztható. Az adóalapból nem érvényesíthető családi kedvezmény a fiatal által fizetendő egyéni társadalombiztosítási járulék terhére számolandó el.

Az első házasok kedvezménye a házasságkötés hónapját követő hónaptól kezdve legfeljebb 24 hónapon keresztül érvényesíthető. Amikor a kedvezményre jogosult házaspár mindkét tagja 25év alatti fiatal, az első házasok kedvezményét akkor tudják majd érvényesíteni, amikor a 25. életévet betöltik. 

További információ a témában az ADÓZÁS/SZÁMVITEL című folyóirat 2021. novemberi számában olvasható.