30 év alatti anyák kedvezménye

Horváthné Szabó Beáta adózás
Szerző: Horváthné Szabó Beáta - adószakértő

A 2023-as szja-t érintő változások közül az év végén hatályba lépett új adóalap-kedvezményt emelem ki az alábbiakban. A módosítás nem jelentett meglepetést, miután az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján, már 2022 szeptemberében bejelentette a Miniszterelnök, hogy adócsökkentést terveznek a 25–30 éves anyák számára.

A Kormányrendelet év végén az Szja tv. 29. §-a szerint meghatározott összevont adóalap-csökkentést vezetett be a 30 év alatti anyák részére, mely a háborús vészhelyzetre tekintettel rendeleti szinten került szabályozásra és nem a hatályos Szja törvényben olvasható. 

Kedvezményre jogosult a fiatal anya, akinek családi kedvezményre való jogosultsága magzatára, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a 30. életéve betöltését megelőző napig megnyílik, azaz családi kedvezmény érvényesítésére jogosult. Az e rendelet szerinti kedvezmény abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatára, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik meg.

Jogosultsági hónapként az a hónap vehető figyelembe, amelyben a fiatal anya családi kedvezményre való jogosultsága a (2) bekezdés szerint fennáll, de legkorábban a 25. életéve betöltésének hónapját követő hónap. A kedvezmény legfeljebb annak az évnek az utolsó jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, amely évben a fiatal anya betölti a 30. életévét.

Az adóhatóság által kiadott információk alapján megállapítható, hogy a kedvezményre való jogosultság megállapítása nem is olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre gondolná az ember. Ugyanis az a fiatal anya, aki már 2022-ben betöltötte a várandósság 91. napját, 2023. január 1-jétől a NAV honlapján elérhető információk szerint mégis érvényesíthet kedvezményt, nem csak attól a hónaptól kezdve, amikor a gyermek megszületik. Pozitív magyarázat látott napvilágot, a tekintetben is, hogy ha az anya év közben betölti a 30. életévét, akkor is december 31-ig igénybe veheti a kedvezményt. 

Kedvezményre nem minden jövedelme alapján jogosult a fiatal anya: az általa a jogosultsági hónapokban megszerzett (munkaviszonyból származó jövedelem esetében a jogosultsági hónapokra elszámolt), összevont adóalapba tartozó, tulajdonképpen bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszony alapján kapott jövedelem jogosít erre a kedvezményre. Ide tartoznak a nem önálló munkából származó jövedelmek, mint például az Szja tv. 3. § 21. pontja szerint bérnek minősülő jövedelmek, kivéve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegét. A vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozó vállalkozói kivét címen elszámolt jövedelme, mely köznapi értelemben a saját „munkabére”. Az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül adócsökkentésre jogosít 

  • az átalányadózást alkalmazó vállalkozó átalányban megállapított jövedelme;
  • a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme után.

Nem érvényesíthető ez a kedvezmény az ingatlan bérbeadásából vagy ingatlan üzletszerű értékesítéséből származó jövedelem után, ahogy az egyéb összevonás alá eső jövedelmek vagy a forrásadós jövedelmek sem jogosítanak ezen kedvezmény tekintetében adóalap-csökkentésre.

A kedvezmény mértéke korlátos; az összevont adóalapból levonható összeg együttvéve adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata. 

2022 júliusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 499 952 forint volt. Ez azt jelenti, hogy 2023-ban, egész évben fennálló jogosultság esetén a kedvezménykeret 5 999 424 forint, melynek adója 899 914 forint/év azaz 74 993 forint/hó adóalap-kedvezményben részesül a magánszemély abban az esetben, ha a kedvezményre jogosító jövedelme eléri vagy meghaladja ezt az összeget. A kedvezmény összege az átlagkeresetek növekedésével évről évre emelkedni fog.

Amennyiben a 30 év alatti anyák kedvezményére való jogosultság az adóév egészében nem áll fenn, és a jogosultsági hónapokban megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelem másként nem állapítható meg, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelemnek a jogosultsági hónapokkal arányos részeként kell figyelembe venni.

A 30 év alatti anyák kedvezménye a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét és a 25 év alatti fiatalok kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

A kedvezmény évközi igénybevétele nyilatkozat alapján lehetséges. 

Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető a levont adóelőlegről a fiatal anyának kiadott igazolásban feltünteti a 30 év alatti anyák kedvezményét is.