A módosító számláról

Bonácz Zsolt számlázás

Az áfatörvény mint számlatípust nem nevesíti a módosító számlát. A 168. § (2) bekezdés a számlával egy tekintet alá eső okiratot említi önálló számlatípusként. Ennek olyan számla minősül, amely egy, már korábban kiállított számla adattartalmát módosítja. A számlával egy tekintet alá eső okirat kötelező adattartalmát az Áfa tv. 170. §-a határozza meg. E jogszabályi rendelkezés tulajdonképpen keretjelleggel szabályoz, az adattartalmat a gazdasági esemény alapján kell meghatározni.

Szerző: Bonácz Zsolt - adótanácsadó, adószakértő

Az Áfa tv. 170. §-a a számlával egy tekintet alá eső okirat adattartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

a) az okirat kibocsátásának kelte;

b) az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja;

c) hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja;

d) a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van.

A következőkben a d) pontban foglalt rendelkezésről lesz szó.

A kibocsátott számla módosítása történhet egy lépésben, azaz a kiállított módosító számla bizonylatolja a változást, illetve két lépésben, ami azt jelenti, hogy először érvénytelenítik (stornírozzák) a számlát, s ezt követően kiállítanak egy „új” számlát, amely tartalmazza a módosított adatokat, valamint a módosítással nem érintett adatokat is.

A továbbiakban az egységárváltozást dokumentáló, egy lépésben történő számlamódosítást részletezzük.

Egységárváltozás

Tegyük fel, hogy „A” vállalkozás értékesített 10 darab széket „B” vállalkozás részére. A kiállított számlában a szék egységáraként szintén 10 000 Ft + 2700 Ft áfa összeget tüntettek fel. „B” vállalkozás jelezte, hogy a szerződésben foglalt egységár 8000 Ft + áfa. Véleményem szerint a módosító számlát többféleképpen ki lehet állítani.

Módosító számla – 1. verzió

A módosító számlában első tételként az eredeti mennyiség negatív előjellel, az eredeti nettó (áfa nélküli) egységár pozitív előjellel kerül feltüntetésre. Ennek következtében az első tételnél az áfa nélküli összeg, az áthárított áfa és a bruttó összeg negatív előjelű lesz.

A módosító számla második tételénél a mennyiség pozitív előjellel szerepel, a helyes nettó (áfa nélküli) egységár ugyancsak pozitív előjellel kerül feltüntetésre. Ebből adódóan a második tételnél az áfa nélküli összeg, az áthárított áfa és a bruttó összeg pozitív előjelű lesz.

Az első és a második tétel egyenlege (azaz a módosító számla végösszege) mutatja a nettó vételár, az áthárított áfa és a bruttó vételár számszaki változását.

Megnevezés

Mennyiség

Mennyiségi egység

Egységár

Nettó összeg

ÁFA

Bruttó összeg

szék

– 10

db

10 000 Ft

– 100 000 Ft

– 27 000 Ft

– 127 000 Ft

szék

 10

db

 8 000 Ft

 80 000 Ft

21 600 Ft

101 600 Ft

végösszeg

– 20 000 Ft

– 5 400 Ft

– 25 400 Ft

Felmerül az a kérdés, hogy a módosító számlában az első tételnél az egységárat lehet-e negatív előjellel feltüntetni. Ha ezt a kérdést pusztán logikai alapon vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy nem, mivel a módosítás módszere miatt a negatív egységár nem értelmezhető.

Felvetődik az a kérdés is, hogy elfogadható-e az a megoldás, miszerint nem a mennyiség negatív előjelű, hanem az egységár. Megítélésem szerint, ha nagyon szigorúan nézzük a dolgot, akkor a negatív egységár feltüntetése logikailag kifogásolható. Személy szerint én nem látok kivetnivalót ebben, mivel az Áfa tv. 170. §-ában megfogalmazott követelmény ekkor is teljesül.

Módosító számla – 2. verzió

Álláspontom szerint az a megoldás is megfelel az Áfa tv. 170. §-ában foglalt követelménynek, ha a módosító számlában a mennyiség változatlan marad, viszont egységárként az eredeti számlában feltüntetett egységár és a szerződés szerinti egységár különbözetét tüntetik fel. Azaz a módosító számla egy tételt (sort) tartalmaz, amelyben az értékesített termékek mennyisége pozitív előjellel és a nettó (áfa nélküli) egységár különbözete negatív előjellel kerül feltüntetésre. Ennek következtében az áfa nélküli összeg, az áthárított áfa és a bruttó összeg negatív előjelű lesz.

A módosító számla végösszege mutatja a nettó vételár, az áthárított áfa és a bruttó vételár számszaki változását.

Megnevezés

Mennyiség

Mennyiségi egység

Egységár

Nettó összeg

ÁFA

Bruttó összeg

szék

10

db

– 2 000 Ft

– 20 000 Ft

– 5 400 Ft

– 25 400 Ft

végösszeg

– 20 000 Ft

– 5 400 Ft

– 25 400 Ft

Megítélésem szerint a vázolt esetben a negatív egységár a módosítás módszere miatt logikailag értelmezhető.

Szakértőnk írása teljes terjedelmében, további példákkal, táblázatokkal az ADÓZÁS/SZÁMVITEL szaklap 2022. július–augusztusi számában olvasható, amelyre itt tud előfizetni.