Egészségügyi szolgáltatás áfamentességének igazolása

Bonácz Zsolt áfa

Az adómentesség azokat a tevékenységeket illeti meg, amelyek célja betegségek és egészségügyi zavarok feltárása, kezelése, gyógyítása. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 98. § (3) bekezdése alapján, ha az adózót adómentesség, adókedvezmény illeti meg, ezt okirattal vagy más megfelelő módon köteles bizonyítani.

Szerző: Bonácz Zsolt - adótanácsadó, adószakértő

A plasztikai sebészet megítélése áfában

A plasztikai sebészet esetében is azt kell mérlegelés tárgyává tenni, hogy a beavatkozást milyen célból végezték el.

Amennyiben egy plasztikai sebészeti beavatkozás célja betegségek és egészségügyi zavarok feltárása, kezelése, gyógyítása, akkor mentes az áfa alól. Azonban a kizárólag szépészeti célú beavatkozásokat nem illeti meg az áfamentesség, azok áfakötelesek.

Az Európai Unió Bíróságának (EUB) ítélete

A 2006/112/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: Héa-irányelv) 132. cikk (1) bekezdés adott pontjai szerint egyes közhasznú tevékenységeket a tagállamok mentesítenek az áfa alól.

A Héa-irányelv 132. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint áfamentesek a kórházi és orvosi gyógykezelések, valamint az ezekhez szorosan kapcsolódó olyan tevékenységek, amelyeket közintézmények, illetve az ilyen közintézményekkel szociális tekintetben hasonló feltételek mellett működő intézmények, kórházak, rendelőintézetek, egészségügyi ellátási és diagnosztikai központok és egyéb hasonló jellegű, hivatalosan elismert intézmények végeznek.

A Héa-irányelv 132. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján ugyancsak mentesek az áfa alól azon egészségügyi ellátások, amelyeket az érintett tagállam által meghatározott orvosi és paramedicinális hivatások gyakorlói nyújtanak. 

Az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés b) és c) pontja az előzőekben említett közösségi szabályozás alapján a szóban forgó tevékenységekre közérdekű jellegükre tekintettel biztosít áfamentességet. 

Az „egészségügyi ellátás” fogalmát sem az Áfa tv., sem a Héa-irányelv nem határozza meg. 

Az Európai Unió Bírósága a C-91/12. számú ítéletétben értelmezte az egészségügyi ellátás adójogi tartalmát.

Az ítélet tényállása szerint a sebészeti és esztétikai kezeléseket végző svéd vállalkozás saját tevékenységét áfaköteles tevékenységnek értékelte és igényelte az előzetesen felszámított hozzáadottérték-adó visszatérítését.

A visszatérítési igényt a svéd adóhatóság arra hivatkozva utasította vissza, hogy megítélése szerint a kozmetikai és a helyreállító műtétek is adómentes orvosi gyógykezelésnek minősülnek.

Az EUB ítélete szerint a Héa-irányelv 132. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában említett szolgáltatások körébe olyan esztétikai műtétek, illetve esztétikai kezelések tartoznak, amelyek az „orvosi gyógykezelések” vagy „egészségügyi ellátások” fogalmába sorolhatóak, feltéve, hogy e szolgáltatások célja betegségek vagy egészségügyi zavarok diagnosztizálása, kezelése vagy gyógyítása, valamint az egészség védelme, fenntartása vagy helyreállítása.

Az EUB ítéletében kiemelte, hogy az esztétikai beavatkozást igénybe vevő személynek a beavatkozásról alkotott puszta véleménye önmagában nem meghatározó. 

Ez a kérdés orvosi értékelés függvénye, amelynek erre kiképzett személyzet által tett orvosi megállapításokon kell alapulnia. Azonban az orvosi minősítésnek a megadott keretek között kell maradni: a szolgáltatások célja betegségek vagy egészségügyi zavarok diagnosztizálása, kezelése vagy gyógyítása, valamint az egészség védelme, fenntartása vagy helyreállítása. Tehát a meghatározás alapkövetelménye a szolgáltatás célhoz kötött jellege.

A Kúria 2020. évi ítéletében arra vonatkozóan hozott döntést, hogy plasztikai sebészet esetében az adómentességet hogyan kell igazolni. Erről részletesen az Adózás/Számvitel című lapunk áprilisi számában olvashat.