Ingatlanvásárlás minősítése és teljesítés helye az EU-ban

Bonácz Zsolt ingatlan
Szerző: Bonácz Zsolt - adótanácsadó, adószakértő

Ha az eladó magánszemély, aki az ingatlant eseti jelleggel értékesítette, akkor nem alanya az áfának, ezáltal az ügyletet áfa nem terheli. Ennek következtében az eladó részéről áfa felszámítására nem kerülhet sor.

Amennyiben az eladó az ingatlan fekvése szerinti tagállamban áfaalany, akkor már más a helyzet, hiszen az ingatlan értékesítése adóztatható. Az általános forgalmi adó közösségi szinten szabályozott adónem, ezért a tagállamok saját belső szabályaikat a 2006/112/EK irányelv (továbbiakban: Irányelv) rendelkezései alapján kötelesek megalkotni. 

Először azt kell megítélnünk, hogy egy ingatlan értékesítése milyen jogcímen adózik az Irányelv alapján. Az Irányelv 14. cikk (1) bekezdése szerint „Termékértékesítés” a birtokba vehető dolog átengedése, amely tulajdonosként való rendelkezésre jogosít fel. Az Irányelv 24. cikk (1) bekezdése szerint „Szolgáltatásnyújtás” minden olyan tevékenység, amely nem minősül termékértékesítésnek. Nem képezheti vita tárgyát, hogy ingatlan visszterhes értékesítése nem adózhat szolgáltatásnyújtás jogcímén, hanem termékértékesítésként kezelendő.

A következő lépés annak megítélése, hogy az ingatlan értékesítése az EU mely tagállamában adózik. Az Irányelv 31. cikke szerint abban az esetben, ha a terméket nem adják fel vagy nem fuvarozzák el, a teljesítés helyének azt a helyet kell tekinteni, ahol a termék az értékesítés időpontjában található. Egy ingatlan jellegénél fogva az értékesítéséhez kapcsolódóan nem képezheti fuvarozás tárgyát, ezért a teljesítés helyét az ingatlan fekvése határozza meg. Tehát az ingatlan értékesítése abban a tagállamban adóztatható, ahol az ténylegesen van.

Előzőek következtében az Európai Unió más tagállamában levő ingatlan értékesítése az áfatörvény alapján nem adóztatható. Az eladó az ingatlan fekvése szerinti tagállamban hatályos áfa szabályokat köteles alkalmazni. Amennyiben az ingatlant megvásárló belföldi áfaalanyt nem vették nyilvántartásba áfaalanyként az ingatlan fekvése szerinti tagállamban, akkor a fordított adózás kizárt, mivel a belföldi áfaalanynak nem áll módjában az ingatlan fekvése szerinti tagállamban a fizetendő áfát megállapítani és bevallani. Tehát az eladónak fel kell számítani a belföldi áfaalany vevő felé az adott tagállamban hatályos  adómérték alapján az áfát, kivéve, ha az ingatlan értékesítésére adómentesség vonatkozik.

Az ingatlan fekvése szerinti tagállam szabályai határozzák el, hogy az ügylet tárgyát képező ingatlan értékesítése során egyáltalán a fordított szabályai irányadóak lehetnek-e. Ha igen, akkor a belföldi áfaalany vevő szempontjából pozitív hatással jár, ha áfaalanyként regisztrálhat, illetve regisztrálni köteles az ingatlan fekvése szerinti tagállamban. Egyrészt eladó felé nem szükséges megfizetni az általános forgalmi adót sem, mivel a fordított adózás irányadó. Másrészt az ingatlan fekvése szerinti tagállamban fennálló áfaalanyiság lehetőséget teremt a fordított adózással megállapított fizetendő adó levonható adóként való elszámolásának, feltéve, hogy az ingatlant áfa levonására jogosító tevékenységhez hasznosítsa.