Kapcsolt vállalkozás számlájának áfalevonása

Bonácz Zsolt áfa

Vajon a a NAV milyen szempontok alapján ítéli meg a számla hitelességét kapcsolt vállalkozások esetében?

Szerző: Bonácz Zsolt - adótanácsadó, adószakértő

Ha az adózó kapcsolt vállalkozásától befogadott számla alapján igényel vissza áfát, feltétlenül számíthat arra, hogy az adóhatóság kapcsolódó ellenőrzést végez a számla kibocsátójánál. Az esetek többségében a revizorok abból a feltételezésből indulnak ki, hogy a számla tartalmi hitelessége megkérdőjelezhető.

Amennyiben a számla olyan terméket vagy szolgáltatást foglal magában, amely más piaci szereplőtől is minden további nélkül megvásárolható, illetve megrendelhető lett volna, akkor a kapcsolt vállalkozástól való beszerzés, megrendelés a revizorok szemszögéből nézve eleve „gyanús”. 

Tapasztalataim szerint az ellenőrök kiemelt figyelmet fordítanak annak vizsgálatára, hogy a számla kibocsátója rendelkezett-e a teljesítéshez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel, valamint a teljesítést milyen dokumentumok támasztják alá.

Ha a számla szolgáltatást foglal magában, az ellenőrzés mindenképpen törekedni fog annak tisztázására, hogy a teljesítéshez szükséges tevékenységeket kik végezték, rendelkeztek-e a szükséges képesítéssel, képzettséggel és egyéb kompetenciákkal.

Tegyük fel, hogy a számlázott gazdasági esemény informatikai szolgáltatás, a számla befogadója által már használt számítástechnikai programok fejlesztése. A kapcsolódó vizsgálat során a revizorok valószínűleg a következő körülmények tisztázására fókuszálnak: 

 • Kik irányították a fejlesztési tevékenységet? 
 • Kik végezték a programfejlesztést?
 • Milyen iskolai végzettséggel rendelkeznek?
 • Milyen továbbképzésekben (pl. iskolarendszerű képzések, tanfolyamok stb.) vettek részt?
 • Milyen szakterülete(ke)n tudnak igazolni gyakorlatot? 
 • Milyen szakmai előéletet tudnak felmutatni?
 • A számla kibocsátója rendelkezik-e a fejlesztés folyamatát és eredményét rögzítő dokumentációval?
 • A továbbfejlesztett program létezése megállapítható-e? 
 • A továbbfejlesztett program működőképes-e? 
 • A számla befogadójánál a továbbfejlesztett program használata megvalósult-e?

Az adóhatóság jogosult a tényállást saját maga által meghatározott mélységben vizsgálni. 

Az áfalevonásból eredető adókockázat mérséklése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a teljesítés dokumentálására, valamint arra, hogy az ellenérték a szokásos piaci árnak megfeleltethető legyen.

Léteznek olyan tényállási elemek, amelyek vizsgálatára az adóhatóság kiemelt figyelmet fordít, és ezek bizonyítottsága esetén megtagadja a számlabefogadó áfalevonási jogát. Ilyenek például:

 • a gazdasági racionalitás hiánya,
 • a tényleges gazdasági kockázat hiánya,
 • kismértékű haszonkulcs alkalmazása,
 • adóminimalizálásra való törekvés,
 • személyi összefonódások kimutathatósága,
 • a gazdasági esemény nem független felek közötti jellemzőkkel bír,
 • a teljesítéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek hiánya,
 • a dokumentáció hiánya,
 • a számla kibocsátója nem fellelhető, utólag levizsgálhatatlan vállalkozás,
 • a számlakibocsátó képviseletére jogosult személyek elérhetetlenek,
 • a számlakibocsátó nevében eljáró személy nem rendelkezett jogszerű meghatalmazással,
 • a gazdasági eseményekben résztvevők nem rendelkeznek információkkal a számlában foglalt gazdasági eseményről, annak részleteiről nyilatkozni nem tudnak,
 • egyetlen kereskedői kapcsolat jelenléte (pl. az adózó kizárólagos beszállítója egy kapcsolt vállalkozásnak).