Négy- vagy négynél több gyermekes anyák szja-kedvezménye

Horváthné Szabó Beáta szja
Szerző: Horváthné Szabó Beáta - adószakértő

A nyár ebben az évben sem múlhat el törvénymódosítás nélkül. A már ismert gyakorlat szerint a nyári törvényalkotási szünet előtt nem csak „sürgősségi” intézkedésekre került sor, hanem a következő félévben lehetőség lesz felkészülni a jövő évtől hatályos előírásokra is, melyet minden foglalkoztatónak alkalmazni kell.

Ezek közül ismerkedjünk meg a négy- vagy többgyermekes anyákat megillető nem mindennapi, életük végéig járó mentességgel, mellyel a munkajövedelmek szja-adóterhelése nullára csökken! Ez a mentesség technikai szempontból nem az adómentes jövedelmek között található, hanem oly módon jut érvényre, hogy minden más kedvezményt megelőz.

2020 január 1-jétől a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményével bővül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben (Szja tv.) felsorolt kedvezmények köre. Jövőre az összevont adóalapba tartozó jövedelmek közül a törvényben tételesen felsorolt jövedelmek után adóalapot csökkentő kedvezményt érvényesíthetnek a sokgyermekes anyák. A jogszabály tételesen felsorolja azokat a jövedelmeket, amelyek vonatkozásában a kedvezmény érvényesíthető. Ezek alapvetően a munkával összefüggő jövedelmek, így a foglalkoztatótól származó bérjövedelmek és a nem foglalkoztató által kifizetett, az Szja tv. alkalmazásában bérnek minősülő jövedelmek, ezen felül a megbízási díjak és a felhasználási szerződés alapján járó díjazás is, csak hogy néhányat említsek. Ide tartozik továbbá a vállalkozói kivét és az őstermelő egyébként adóköteles jövedelme is. Viszont nem tartozik ide a lakásbérbeadói tevékenység jövedelme, az egyéb kategóriába tartozó jövedelmek, sőt a külön adózó jövedelmek sem, gondolok itt bármilyen értékpapír-jövedelemre (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) vagy egyes meghatározott juttatásra, ideértve a SZÉP-kártyára utalt összeget is.

A kedvezmény első alkalommal a 2019. december 31-ét követően megszerzett bevétel adókötelezettségére lesz alkalmazható. Azonban nem alkalmazható a kedvezmény arra a kifizetésre, melyet még az előző évi jövedelem részeként kell figyelembe venni, mint például a 2019. december havi munkabér, melyet 2020. január 10-ig fizetnek ki, miközben jár a kedvezmény a megbízási díjként számfejtett összegre, ha annak kifizetésére, számfejtésére januárban kerül sor, függetlenül attól, hogy az esetleg korábbi hónapokra vonatkozik.

A kedvezmény érvényesítésének feltétele, hogy a jogosult az adóelőlegnél, illetve az adóbevallásához nyilatkozatot tegyen, mely tartalmazza a jogosultságot megalapozó gyermekek nevét, adóazonosító jelét, a jogosultsági időszakot, és ha a jogosultság nem áll fenn az egész adóévben – mert például a negyedik gyermek évközben érkezik a családba –, a kedvezményre jogosító jövedelem összegét is meg kell határozni.

Mivel ez a kedvezmény az anya személyéhez kötődik, azaz a kedvezményt kizárólag a négy vagy több gyermeket nevelő vér szerinti vagy örökbefogadó anya érvényesítheti, a többi kedvezményt csak akkor tudja az anya érvényesíteni, ha más, összevonás alá eső jövedelemmel is rendelkezik.  Például, ha van lakásbérbeadásból származó jövedelme, akkor annak adóját csökkenteni tudja akár a súlyosan fogyatékos magánszemélyeket megillető kedvezménnyel, akár jogosult rendelkezni az adójáról, ha erre önkéntes pénztári befizetésekkel, biztosítónak fizetett díjakkal vagy NYESZ-számlával összefüggésben lehetősége adódik. A családi kedvezmény érvényesítésénél érdemes elgondolkodni, megtervezni, hogy ki vegye igénybe a kedvezményt, hiszen azt az egyéb feltételek fennállása esetén az apa is igénybe tudja venni, illetve a járulék összegével szemben is érvényesíthető.