SZÉP-kártya változások 2023-ban

Horváthné Szabó Beáta SZÉP kártya

2022. december 28-án látott napvilágot a korábban beharangozott jogszabályváltozás, amely módosította az Szja törvény vonatkozó rendelkezését.

Szerző: Horváthné Szabó Beáta - adószakértő

Megszűnnek a SZÉP-kártya zsebek

Az 593/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet módosította az Szja tv. 71. § (1) bekezdését, amely alapján megszűntek a korábbi alszámlák („zsebek”) 2023. január 1-jétől. A változás nem érinti a juttatás adóterhét, mivel továbbra is béren kívüli juttatásnak minősül a munkavállaló részére a SZÉP-kártyára átutalt összegből legfeljebb évi 450 ezer forint. Ennek következtében a cafetériaszabályzat szinte egy tollvonással módosítható, és a munkavállalók nyilatkoztatása a juttatások választásáról is egyszerűbbé vált. 

A juttatás a SZÉP-kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendeletben meghatározott alábbi szolgáltatásokra használható fel: 

 • szálláshely-szolgáltatás,
 • melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) étkezési szolgáltatás,
 • szabadidő-eltöltést, rekreációt, egészségmegőrzést célzó szolgáltatás.

Az éves rekreációs keretösszeg több juttatótól származóan együttvéve sem haladhatja meg a 450 ezer forintot annak érdekében, hogy a juttatás béren kívüli juttatásként legyen kezelhető. Tehát a Kormány nem változtatott azon a feltételen, mely szerint a munkavállaló 450 ezer forint összegű béren kívüli juttatásban akkor részesülhet, ha a munkaviszonya egész évben fennáll. Ha az csak az év egy részében áll fenn, akkor a 450 ezer forintnak a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összegét kell figyelembe venni. 

Minden olyan esetben, amikor a munkáltató az előbbi rendelkezések szerint meghatározott juttatáson felül teljesít átutalást a munkavállaló SZÉP-kártyájára, az éves rekreációs keretösszeget meghaladó rész az Szja tv. 70. § (7) bekezdése szerinti egyes meghatározott juttatásnak minősül, ami után az adót a juttatás hónapja kötelezettségeként kell megállapítani, bevallani és megfizetni. Amennyiben a magánszemély béren kívüli juttatásra jogosító jogviszonya úgy szűnik meg, hogy a megszűnéskor a munkáltatótól az adóévben szerzett béren kívüli juttatások együttes értéke az éves rekreációs keretösszeget meghaladja, az adókötelezettséget a jogviszony megszűnése hónapja kötelezettségeként, a meghaladó rész után béren kívüli juttatásként már teljesített közteher beszámításával kell megállapítani, bevallani és megfizetni.

Ezekre a szolgáltatásokra használható fel a SZÉP-kártya 

2022. december 31-én lépett hatályba a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása [594/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete] az Szja tv. 80. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján.

A szolgáltató kizárólag a tevékenységi körébe tartozó, a juttatás-felhasználásnak jogszerűen megfelelő, a kormányrendeletben tételesen felsorolt belföldi szolgáltatásokat nyújthatja – ide nem értve a szolgáltatás közvetítését – a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére, melyek a következők:

  1. szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.),
  2. belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése),
  3. a szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás,
  4. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04),
  5. éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.),
  6. egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.),
  7. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR’08 86.90-ből a fizioterápiás szolgáltatás, a dentálhigiéniai kezelés, a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás és az egyéb, máshová nem sorolt humán-egészségügyi ellátás),
  8. előadó-művészet (TEÁOR’08 90.01.),
  9. múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02.),
  10. növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR’08 91.04.),
  11. vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21.),
  12. testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13.),
  13. egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből a verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, a sporthorgászat és a sportesemények, a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja),
  14. belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30.),
  15. egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-ből az idegenvezetés),
  16. sportlétesítmény működtetése (TEÁOR’08 93.11-ből a sportpályák bérlése, uszodabelépő és -bérlet értékesítése),
  17. sportegyesületi tevékenység (TEÁOR’08 93.12.),
  18. sport, szabadidős képzés (TEÁOR’08 85.51.),
  19. szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR’08 77.21.),
  20. helyközi vasúti személyszállítás (TEÁOR’08 49.10-ből kizárólag a keskenynyomközű vasúton történő személyszállítás),
  21. máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajókikötő szolgáltatásai, valamint a szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése).

Ugyan nem adózást érintő változás, de fontos, hogy az elveszett, ellopott vagy megrongálódott SZÉP-kártyák pótlása esetén a pénzforgalmi szolgáltató a kártya-előállítás és -kézbesítés költségét a munkavállalóra háríthatja. Ennek mértéke 1500 forintról 1800 forintra emelkedik január 9-től. 

15%-os elvonás a fel nem használt összegre

A SZÉP-kártya felhasználásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 381/2022. (X. 6.) Korm. rendelet értelmében 15%-os mértékű elvonás terheli a határidőig fel nem használt egyenlegekkel rendelkező magánszemélyeket. 

A SZÉP-kártya juttatásként 2022. október 15-ét követően jóváírt összegekre vonatkozóan a pénzforgalmi szolgáltató egy rendhagyó kamatot/díjat köteles megállapítani a kártyatulajdonos részére. Az utalást követő legalább 365 napos időszak alatt fel nem használt pénzeszköz erejéig és terhére 15% egyszeri díjat – de legalább 100 forintot – kell fizetni március 20. és szeptember 20. napján.

A korábbi befizetések felhasználását is ösztönzi – vagy inkább bünteti – a Kormány azáltal, hogy a kártyához kapcsolódó fizetési számlára 2022. október 15-ig SZÉP-kártya juttatásként átutalt és azon jóváírt, de fel nem használt pénzeszközök erejéig és terhére is meg kell fizetni az egyszeri díjat. Ez esetben a díjfizetés időpontja 2023. május 31-e. A rendelkezés hátrányosan érinti azokat a kártyatulajdonosokat, akik az idei nyaralásra szerették volna felhasználni a korábbi években felhalmozott összeget. Amennyiben 2023. május 31-ig elköltik a kártyán jóváírt egyenleget, nem kell díjat fizetniük, ellenkező esetben a rendelkezésre álló összeg a kártyán az október 15-e előtti felhalmozott rész 15%-ával csökken.

Ez a díj nem adó: 50%-a a pénzforgalmi szolgáltatót illeti, aki az összeget a SZÉP-kártyával összefüggésben közvetlenül felmerülő működési és marketingköltségeire fordíthatja, a másik 50%-ot pedig a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány kapja.